การ​กระจายอากาศ

ระบบ​ปรับอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​ทำ​ความ​เย็น​และ​กำจัด​ความชื้น​ออก​จาก​อากาศ​ที่​ไหล​เข้า​มา​ตาม​ความจำเป็น

เมื่อ​ไฟ​แสดง​ในปุ่ม AC สว่าง ระบบ​ปรับ​อากาศ​ถูก​ควบคุม​โดย​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​ของระบบ

เมื่อ​ไฟ​แสดง​ในปุ่ม AC ดับ ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม การ​ทำงาน​อื่นๆ ยังคง​ถูก​ควบคุม​โดยอัตโนมัติ เมื่อสั่งงานฟังก์ชัน​ที่​ไล่​ฝ้า​ระดับสูงสุดระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​เปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ เพื่อ​ลด​ความชื้น​ใน​อากาศ​โดย​ใช้​การ​ตั้งค่าสูงสุด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่