คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​มี​ความ​สะดวกสบาย​สูงสุด แม้แต่​ผู้​ที่​เป็น​โรค​ภูมิแพ้​จาก​การ​สัมผัส​และ​โรค​หืด​ก็​จะ​รู้สึก​สบาย​ด้วยเช่นกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่