คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ - IAQS*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​คุณภาพอากาศ IAQS จะ​แยก​แก๊ส​และ​อนุภาค​ต่างๆ เพื่อ​ลด​ปริมาณ​กลิ่น​และ​สิ่ง​ปนเปื้อน​ใน​ห้องโดยสาร

หาก​อากาศ​ภายนอก​มี​การ​ปนเปื้อน ช่อง​อากาศ​เข้า​จะ​ปิด​และ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​จะ​ถูกหมุนเวียน

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR

บันทึก

ต้อง​เปิด​ใช้​งาน​เซ็นเซอร์​คุณภาพ​อากาศ​ตลอดเวลา เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​มี​อากาศ​ที่​บริสุทธิ์​ที่สุด​ใน​ห้องโดยสาร

ใน​สภาพ​อากาศ​เย็น การ​หมุนเวียน​อากาศ​จะ​ถูก​จำกัด​การ​ทำงาน​ไว้​เพื่อ​ป้องกัน​การ​เกิดฝ้า

ใน​กรณี​ที่​เกิด​ฝ้า​ขึ้น ควร​ตัด​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​ตรวจสอบ​คุณภาพ​อากาศ และ​ใช้​การ​ทำงาน​ของ​ที่​ไล่​ฝ้า​สำหรับ​กระจก​หน้า​และ​กระจก​ประตู รวมถึง​กระจก​หลังด้วย

บันทึก

เพื่อให้​สอดคล้อง​กับมาตรฐาน CZIP ใน​รถ​ที่มี CZIP ต้อง​เปลี่ยนตัวกรอง IAQS หลังจากระยะทาง 15,000 กม. หรือ​หนึ่ง​ครั้ง​ต่อ​ปี​ขึ้นกับ​ว่า​จะ​ตรง​ตาม​เงื่อนไข​ใด​ก่อนกัน อย่างไร​ก็​ตาม ไม่เกิน 75,000 กม. ในระยะ 5 ปี ใน​รถ​ที่​ไม่มี CZIP และ​ลูกค้า​ไม่​ต้องการ​ให้​สอดคล้อง​กับมาตรฐาน CZIP ต้อง​เปลี่ยนตัวกรอง IAQS เป็นประจำ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่