ตัว​ควบคุม​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

พัดลม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

พัด​ลม​ควร​จะ​ทำงาน​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อ​ไม่ให้​มี​ฝ้า​เกิดขึ้น​บน​กระจกประตู

บันทึก

หาก​พัด​ลม​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​สมบูรณ์ ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​ไม่​ทำงาน ซึ่ง​ทำ​ให้​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ฝ้า​ที่กระจก

ปุ่ม​พัดลม

หมุน​ปุ่ม​เพื่อ​เพิ่ม​หรือ​ลด​ความเร็ว​พัดลม ถ้าเลือก AUTO ความเร็ว​ของ​พัด​ลม​จะ​ได้รับ​การปรับ โดยอัตโนมัติ - ความเร็ว​พัด​ลม​ที่ตั้ง​ไว้​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​ถูก​ยกเลิกไป


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่