หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​เลี้ยวด้านหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เลี้ยว​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​เล็ก​ของ​ไฟหน้า

          

ถอด​ฝา​ครอบ​กลม​อันเล็ก

ดึง​เบ้า​หลอดไฟ​เพื่อ​ถอด​หลอดไฟออก

ดึง​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​ออก และ​ใส่​หลอดไฟ​ดวงใหม่ สามารถ​ติดตั้ง​ได้​ทาง​เดียวเท่านั้น

ใส่​เบ้า​หลอดไฟ​ใน​ซอค​เก็ต และ​กด​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียงคลิก

ใส่​ฝา​ครอบ​อีกครั้ง ฝา​ครอบ​จะต้อง​ยึดแน่น และ​กด​เข้า​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียงคลิก

ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ เข้า​ที่​ใน​ลำดับกลับกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่