หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​สูงเสริม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​เสริม​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

บันทึก

ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ไฟ​หน้าซีนอน*

          

ถอด ฝาครอบ

ถอด​หลอดไฟ​โดย​กด​เบ้า​หลอดไฟลง

ปลด​ขั้วต่อ​สาย​ออก​จากหลอดไฟ

ใส่​หลอดไฟ​ดวง​ใหม่​ใน​ซอค​เก็ต และ​ดัน​จน​เข้าล็อก สามารถ​ยึด​ให้​แน่น​ได้​ทาง​เดียวเท่านั้น

ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ เข้า​ที่​ใน​ลำดับกลับกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่