หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ใน​แผง​ไฟ​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​ท้ายรถ

เรือน​หลอดไฟด้านหลัง

          
          

หลอดไฟ​ใน​กลุ่ม​ไฟ​ท้าย​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​จาก​ภายใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ (ยกเว้นหลอดไฟ LED)

ถอด​ฝา​ครอบ​ใน​แผงด้านซ้าย/ขวามือ​เพื่อ​เข้าถึงหลอดไฟ หลอดไฟ​อยู่​ใน​เบ้า​หลอดไฟต่างหาก

กด​ตัวล็​อก​เข้า​หา​กัน​และ​ดึง​เบ้า​หลอดไฟออก

เปลี่ยนหลอดไฟ

ใส่​ขั้วต่อสาย

กด​เบ้า​หลอดไฟ​เข้า​ที่ และ​ใส่​ฝา​ครอบ​กลับ​ที่เดิม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่