หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟสูง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

บันทึก

ใช้​สำหรับ​รถยนต์​ที่​มี​ไฟ​หน้า​ฮาโลเจน

          

ถอด ฝาครอบ

ถอด​หลอดไฟ​โดย​หมุน​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​แล้ว​ดึง​ออกตรงๆ

ปลด​ขั้วต่อ​สาย​ออก​จากหลอดไฟ

เปลี่ยน​หลอดไฟ และ​ปรับ​แนว​เข้า​ไป​ใน​ซอค​เก็ต และ​หมุน​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​เพื่อ​ยึด​ให้แน่น สามารถ​ยึด​ให้​แน่น​ได้​ทาง​เดียวเท่านั้น

ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ เข้า​ที่​ใน​ลำดับกลับกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่