หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ต่ำ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

บันทึก

ใช้​สำหรับ​รถยนต์​ที่​มี​ไฟ​หน้า​ฮาโลเจน

          

ถอด ฝาครอบ

ปลด​ขั้วต่อ​สาย​ออก​จากหลอดไฟ

ถอด​หลอดไฟ​โดย​กด​เบ้า​หลอดไฟลง

ใส่​หลอดไฟ​ดวง​ใหม่​ใน​ซอค​เก็ต และ​ดัน​จน​เข้าล็อก สามารถ​ยึด​ให้​แน่น​ได้​ทาง​เดียวเท่านั้น

ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ เข้า​ที่​ใน​ลำดับกลับกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่