หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ฝา​ครอบ​ไฟสูง/ไฟต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​หลอดไฟสูง/ไฟ​ต่ำ​ได้​โดย​การ​ปลด​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟ​หน้าออก

          
          

ก่อน​เริ่ม​เปลี่ยน​หลอดไฟ โปรดดู การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟหน้า

เปิด​แค​ลมป์​ล็อก​โดย​กดขึ้น/ออก

กด​คลิป​บน​ฝา​ครอบ​ลง และ​ถอด​ฝา​ครอบออก

ทำซ้ำ​ใน​ลำดับ​กลับกัน​เพื่อ​ใส่​ฝา​ครอบ​กลับ​เข้าที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่