หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพรวม​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟ​ที่ด้านหลัง

ไฟเบรก (LED)
ไฟตำแหน่ง/ไฟจอด (LED)
ไฟ​เลี้ยวด้านข้าง (LED)
ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ที่​แผง​ไฟท้าย

ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ที่​แผง​ไฟท้าย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่