หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ทั่วไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ต่างๆ สามารถ​เปลี่ยนได้ เมื่อ​เปลี่ยนหลอดไฟ LED หรือ​ไฟ​ซีนอน โปรด​ปรึกษาศูนย์บริการ

หลอดไฟ​ที่​ใช้จะระบุ​ไว้​อย่าง​จำเพาะเจาะจง รายการ​ต่อไปนี้​จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟ​และ​ไฟ​อื่นๆ ซึ่ง​เป็น​ชนิด​พิเศษ เช่น ไฟ LEDLED (Light Emitting Diode) หรือ​ชนิด​ที่​ไม่​ควร​เปลี่ยน เว้น​แต่​จะ​ให้ศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง เป็นผู้ดำเนินการ:

  • ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอกทีฟ - ABL (ไฟซีนอน)
  • ไฟตำแหน่ง/ไฟ​จอดด้านหน้า
  • ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน
  • ไฟ​เลี้ยวด้านข้าง​, กระจก​มองข้าง
  • ไฟ​ส่อง​สว่าง​นำ​ทางเข้า​รถ​ที่​กระจก​มองข้าง
  • ไฟ​ภายในรถ
  • ไฟ​แสดงตำแหน่ง/ไฟ​จอด​รถด้านหลัง
  • ไฟ​เลี้ยว​ด้านข้าง​ที่ด้านหลัง
  • ไฟเบรก

คำเตือน

ใน​รถ​ที่​ติดตั้ง​ไฟ​หน้า​ซีนอน​คู่ การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ซีนอน​คู่​ต้อง​ทำ​ที่​ศูนย์บริการ ซึ่ง​ควร​เป็น​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้งเท่านั้น การ​ทำงาน​กับ​ไฟ​ซีนอน​เป็น​งาน​ที่​ต้อง​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​สูงสุด เนื่องจาก​มี​ชิ้นส่วน​ที่​มี​แรงดันไฟฟ้าสูง

คำเตือน

เมื่อ​เปลี่ยน​หลอดไฟ ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​ต้อง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ 0 ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

สำคัญ

ห้าม​แตะ​ชิ้นส่วน​ที่​แก้ว​ของ​หลอดไฟ​ด้วย​มือเปล่า ความ​ร้อน​จะ​ทำ​ให้​น้ำมัน​จาก​นิ้ว​มือ​ระเหย​เป็น​ไอ​และ​เคลือบ​ตัว​สะท้อน​แสง​ไว้​ซึ่ง​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​การ​ชำรุด​เสียหายได้

บันทึก

หาก​ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​ยัง​ปรากฎ​อยู่​หลังจาก​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ที่​บกพร่อง​แล้ว เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

บันทึก

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก เช่น ไฟ​หน้า ไฟ​ตัด​หมอก และ​ไฟ​ท้าย อาจ​มี​ละออง​น้ำ​ชั่วคราว​ที่​ด้าน​ใน​ของเลนส์ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่อง​ปกติ ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก​ทั้งหมด​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ทนทาน​ต่อ​สภาวะนี้ โดยทั่วไป ละออง​น้ำ​จะ​ถูก​ระบาย​ออก​จาก​เรือน​หลอดไฟ​เมื่อ​หลอดไฟ​เปิด​อยู่​นาน​ระยะหนึ่ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่