การ​บริการ​และ​การ​ซ่อมบำรุง

ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ - การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​และ​การซ่อมแซม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการเท่านั้น

การ​ตรวจสอบ​และ​แก้ไข​ปัญหา​และ​การซ่อม

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​มี​น้ำยา​จับฟลูออ​เรสเซนต์ ให้​ใช้​แสง​อุลต​ร้า​ไว​โอ​เล็ต​เพื่อ​ส่อง​หา​การรั่ว

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

คำเตือน

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​มี​สาร​ทำ​ความเย็น R134a แบบ​ปรับ​ความ​ดันแล้ว ระบบ​นี้​ต้อง​ได้รับ​การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​จาก​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​แล้วเท่านั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่