ห้อง​เก็บสัมภาระ

อุปกรณ์​ปฐมพยาบาล*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กล่อง​ปฐม​พยาบาล​จะ​มี​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาลต่างๆ

กล่อง​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาล​ตั้งอยู่​ใต้​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่