การ​บรรทุกสัมภาระ

การ​บรรทุกสัมภาระ - สัมภาระ​ที่ยาว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อให้​สามารถทำการ​บรรทุกสัมภาระ ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ได้​ง่าย​ขึ้น ท่าน​สามารถ​พับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​หลัง​ของ​รถ​ลงได้ พนัก​พิง​หลัง​ของ​ที่​นั่งผู้โดยสารสำหรับ​ที่​นั่ง​แบบ​คอมฟอร์ตเท่านั้น สามารถ​พับ​เพื่อ​บรรทุก​สัมภาระ​ที่​มี​ขนาด​ยาวมาก* ได้​อีกด้วย

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​เบาะ​นั่งด้านหลัง

ถ้า​จำเป็นต้อง​พับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ลง ดูที่ ที่นั่ง​, ด้านหลัง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่