การ​บรรทุกสัมภาระ

สัมภาระ​บนหลังคา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ส่วน​รองรับ​สัมภาระ​ที่​แนะนำ​ให้​ใช้​สำหรับ​สัมภาระ​บน​หลังคา​คือ​ส่วน​รองรับ​ที่​พัฒนาขึ้น​โดย​วอลโว่ ทั้งนี้​ก็​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ความ​เสียหาย​ที่​อาจ​เกิดขึ้น​แก่​รถยนต์ และ​เพื่อให้​มี​ปลอดภัย​สูงสุด​ตลอด​การเดินทาง

ทำ​ตาม​ขั้นตอน​การ​ติดตั้ง​ที่​ให้​มา​พร้อม​กับ​ราว​บรรทุก​สัมภาระ​อย่างระมัดระวัง

  • ตรวจสอบ​เป็น​ระยะๆ ว่า​ราว​บรรทุก​สัมภาระ​และ​สัมภาระ​ยึดแน่น​ดีแล้ว รัด​สัมภาระ​ให้​แน่น​หนา​ด้วย​สาย​รัดสัมภาระ
  • กระจาย​น้ำหนัก​บรรทุก​เฉลี่ย​เท่าๆ กัน​บน​ราว​บรรทุกสัมภาระ วาง​สัมภาระ​ชิ้น​ที่​หนัก​ที่สุด​ไว้ล่างสุด
  • พื้นที่​ต้าน​ลม และ​ด้วย​เหตุ​นี้ การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​เพิ่มขึ้น​ตาม​ขนาด​ของสัมภาระ
  • ขับ​รถ​อย่างนุ่มนวล หลีกเลี่ยง​การ​เร่ง​อย่าง​รวดเร็ว การ​เบรก​อย่าง​รุนแรง และ​การ​เข้า​โค้งฉับพลัน

คำเตือน

จุดศูนย์ถ่วง​และ​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถ​จะ​เปลี่ยนไป เมื่อ​มี​การ​บรรทุก​สัมภาระ​บนหลังคา

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​บน​หลังคา​ที่​อนุญาต รวม​ทั้ง​แร็ควา​งของ​บน​หลังคา​และ​กล่อง​บรรจุ​ของ​ใดๆ โปรด​ดูที่ น้ำหนัก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่