BLIS

BLIS*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน BLIS (Blind Spot Information System) เป็น​ระบบ​ข้อมูล​ที่​ใช้​กล้อง​จับ​ภาพ ซึ่ง​ใน​บาง​สถานการณ์ จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​สังเกต​รถ​คัน​อื่น​ที่​เคลื่อนที่​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​ซึ่ง​อยู่​ใน​บริเวณ​ที่เรียกว่า "จุดบอด"

ระบบ​ได้​ถูก​ออกแบบ​ให้​ทำงาน​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​สูงสุด​เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​บน​ทาง​หลวง​ที่​มี​หลายเลน

คำเตือน

ระบบ​นี้​จะ​เป็น​ส่วน​เสริม​ของ​รูปแบบ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​กระจก​มอง​หลัง โดย​ไม่ได้​เป็น​สิ่ง​ที่​นำมาใช้​แทน​แต่​อย่างใด สิ่ง​นี้​ไม่​สามารถ​ทดแทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับได้ คนขับ​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​เปลี่ยน​ช่องทางการ​ขับ​ขี่​ให้​เป็นไป​อย่าง​ปลอดภัยเสมอ

ภาพรวม

กระจก​มอง​ข้าง​ที่​มีฟังก์ชัน BLISหมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

กระจก​มอง​ข้าง​ที่​มีฟังก์ชัน BLIS

หมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

กล้อง BLIS
ไฟแสดง
สัญลักษณ์ BLIS

บันทึก

ไฟ​ด้าน​ที่​ระบบ​ตรวจ​พบ​รถยนต์​คัน​อื่น​จะ​ติด​สว่างขึ้น ไฟ​ทั้ง​สอง​จะ​ติด​สว่าง ถ้า​มี​การ​แซง​ทั้ง​สอง​ด้าน​ของ​รถ​ใน​เวลาเดียวกัน

การบำรุงรักษา

เลนส์​ของกล้อง BLISดูที่ (1) ใน​ภาพประกอบ​ก่อน​หน้านี้ จะต้อง​สะอาด​เพื่อให้​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพสูงสุด เลนส์​สามารถ​ทำ​ความ​สะอาด​ได้​ด้วย​ผ้า​นุ่ม​หรือฟองน้ำ ทำ​ความ​สะอาด​เลนส์​อย่าง​ระมัดระวัง​เพื่อ​ไม่ให้​เป็น​รอย​ขีดข่วน

สำคัญ

กระจก​ครอบ​จะ​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ด้วย​ไฟฟ้า​เพื่อ​ละลาย​น้ำแข็ง​หรือหิมะ ถ้า​จำเป็น ให้​ใช้​แปรง​ปัด​หิมะ​ออก​จาก​กระจกครอบ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่