BLIS

BLIS - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​สถานการณ์​ที่ฟังก์ชัน BLIS (Blind Spot Information System) ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​หรือ​ถูก​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน จะ​มี​สัญลักษณ์​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​พร้อม​ข้อความ​อธิบาย ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้ไว้

ตัวอย่างข้อความ:

ข้อความ

ความหมาย

BLIS ON

ระบบ BLIS ถูกกระตุ้น

Blind spot syst. Service required

ระบบ​จุด​บอด​ไม่ทำงาน - ให้​ติดต่อศูนย์บริการ

Blind spot syst. Camera blocked

กล้อง BLIS ถูก​บิด​บัง​ด้วย​สิ่ง​สกปรก หิมะ​หรือน้ำแข็ง - ให้​ทำ​ความ​สะอาดเลนส์

BLIS Reduced function

การ​ทำงาน​ที่​ลดลง​ใน​การ​ส่ง​ข้อมูล​ระหว่าง​กล้อง​ของระบบ BLIS และ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

กล้อง​จะ​รี​เซต​ตัวเอง​เมื่อ​การ​ส่ง​ข้อมูล​ระหว่าง​กล้อง​ของระบบ BLIS และ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​กลับคืน​สู่ปกติ

BLIS OFF

ระบบ BLIS ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

ท่าน​สามารถ​รับทราบ​ข้อความ​ได้​ด้วย​กด​สั้นๆ บนปุ่ม OK บน​ก้าน​ควบคุม​ไฟเลี้ยว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่