ศึกษาคู่มือของคุณ

S80
2015 Late

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

5 ผลลัพธ์

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW)*

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LDW (Lane Departure Warning) ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - ฟังก์ชัน​การทำงาน

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LDW (Lane Departure Warning) ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์ ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถได้

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - ข้อจำกัด

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LDW (Lane Departure Warning) ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์ เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​ของ​ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​มี​ขีดจำกัด​การ​ทำงาน​ใน​ลักษณะ​เดียวกับ​สายตา​ของมนุษย์

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - การทำงาน

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LDW (Lane Departure Warning) ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์ LDW จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​โดย​ใช้​ภาพกราฟิก​สำหรับ​สถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น:

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - สัญลักษณ์​และข้อความ

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LDW (Lane Departure Warning) ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์ ใน​สถานการณ์​ที่​ไม่​มีฟังก์ชัน LDW สัญลักษณ์​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​พร้อม​กับ​มี​ข้อความ​อธิบาย ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้​ไว้​ตาม​ความเหมาะสม