ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

ข้อมูล​ป้าย​บนถนน (RSI)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ซึ่ง​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ที่​วิ่งผ่าน

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​จราจร​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​ที่​สามารถ​อ่านได้ ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด​แต่​ละ​ตลาด ภาพ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​จราจร​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​ที่​สามารถ​อ่านได้

ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด​แต่​ละ​ตลาด ภาพ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

ฟะงก์ชั่น RSI จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ป้าย​จราจร​ที่​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​ในขณะนั้น​, จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน หรือ​บริเวณ​ที่​ห้าม​แซง เป็นต้น

เมื่อ​ขับ​ผ่าน​ป้าย​สำหรับ​ทางด่วน/ถนน และ​ป้าย​ที่​แสดง​ความเร็ว​สูงสุด​ที่อนุญาต RSI จะ​แสดง​สัญลักษณ์​ของ​ป้าย​สำหรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ที่อนุญาต

คำเตือน

RSI ไม่​ทำงาน​ใน​ทุก​สถานการณ์ แต่​ออกแบบ​มา​ให้​เป็น​เพียง​อุปกรณ์​ช่วย​เสริมเท่านั้น

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่