ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI)* - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ซึ่ง​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ที่​วิ่งผ่าน

ฟังก์ชัน​จะ​ทำงานดังต่อไปนี้:

ข้อมูล​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด​แต่​ละ​ตลาด ภาพ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

ข้อมูล​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้

ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด​แต่​ละ​ตลาด ภาพ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

เมื่อ RSI ตรวจ​พบ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​ระบุ​เกี่ยวกับ​ความเร็ว แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ป้าย​นั้น​ใน​รูปแบบ​ของสัญลักษณ์

ป้าย​แสดง​การ​ห้าม​แซง​อาจ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กับ​สัญลักษณ์​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ปัจจุบัน​ด้วย​หากจำเป็น

สิ้นสุด​การ​จำกัด​หรือ​สิ้นสุด​ทาง​ด่วนพิเศษ

ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​ตรงกัน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​เป็นเวลาประมาณ 10 วินาที เมื่อ RSI ตรวจ​พบ​ป้าย​ที่​แสดง​การ​สิ้นสุุ​ดการ​จำกัด​ความเร็ว หรือ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​อื่นๆ เช่น สิ้นสุด​ทาง​ด่วน​พิเศษ เป็นต้น

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​เหล่านี้ได้แก่:

สิ้นสุด​การ​จำกัดทั้งหมด

สิ้นสุด​ทาง​ด่วนพิเศษ

หลังจาก​นั้น ข้อมูล​ของ​ป้าย​นั้น​จะ​ถูก​ซ่อน​ไว้​จนกว่า​จะ​ตรวจ​พบ​ป้าย​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ป้ายถัดไป

ป้าย​เสริมอื่นๆ

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​เสริมอื่นๆ

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​เสริมอื่นๆ

ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด​แต่​ละ​ตลาด ภาพ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

บางครั้ง​บน​ถนน​เส้น​เดียวกัน​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ต่างๆ จะ​ถูก​แสดง​ไว้​บน​เสา​ป้าย​บอก​ทาง จากนั้น​จะ​มี​ป้าย​เสริม​ที่​แสดง​สภาวะ​แวดล้อม​อื่นๆ อยู่​ใต้​ป้าย​บอก​ความเร็ว​ที่​แตกต่าง​กันนั้น เช่น บน​ถนน​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ​ได้​บ่อยครั้ง​ในขณะ​ที่​ฝน​ตกและ/หรือ​มีหมอก

ป้าย​เสริม​อื่นๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฝน​ตก​จะ​ถูก​แสดง​ขึ้น​ก็​ต่อเมื่อ​มี​การ​ใช้​ที่​ปัดน้ำฝน

ความเร็ว​ที่​จำกัด​สำหรับ​ทางออก​ใน​บาง​ตลาด​จะ​ระบุ​โดย​ใช้​ป้าย​เพิ่มเติม​ซึ่ง​มี​ลูกศร​กำกับอยู่

ป้าย​ความเร็ว​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ป้าย​เสริม​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ก็​ต่อเมื่อ​คนขับ​กำลัง​ใช้​ไฟ​แสดง​ไฟเลี้ยว

ใน​บาง​ความเร็ว​จะ​ใช้​สำหรับ​บาง​สถานการณ์​เท่านั้น เช่น ที่​ระยะทาง​ที่​กำหนด หรือ​ในช่วง​เวลา​ช่วง​ใด​ช่วงหนึ่งเท่านั้น โดย​จะ​แสดง​ให้​คนขับ​ทราบ​ด้วย​สัญลักษณ์​สำหรับ​ป้าย​เพิ่มเติม​ไว้​ใต้​สัญลักษณ์​แสดงความเร็ว

การ​แสดง​ข้อมูลเพิ่มเติม

สัญลักษณ์​สำหรับ​ป้าย​เพิ่มเติม​ซึ่ง​อยู่​ใน​รูป​ของ​กรอบ​ว่าง​ใต้​สัญลักษณ์​ความเร็ว​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม หมายความว่า RSI ได้​ตรวจ​พบ​ป้าย​เพิ่มเติม​ซึ่ง​มี​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​จำกัด​ความเร็ว​ในขณะนั้น

การ​ตั้ง​ค่าใน MY CAR

ตัวเลือก​ต่างๆ ของ RSI จะ​อยู่​ใน​ระบบเมนู MY CAR โปรด​ดูที่ MY CAR

เปิด/ปิด​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​แสดง​สัญลักษณ์​ความเร็ว​ใน​จอแสดงผล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมได้ การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR

การ​เตือนความเร็ว

คนขับ​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​รับ​การ​เตือน เมื่อ​ความเร็ว​ที่​ใช้​เกิน​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่​ใช้​งานได้ 5 กม./ชม. หรือมากกว่า การ​เตือน​นี้​แสดง​ขึ้น​โดย​ที่​สัญลักษณ์​แสดง​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​ใช้​งาน​ได้​จะ​กะพริบ​ชั่วคราว​เมื่อ​เกิน​ความเร็วดังกล่าว การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่