ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI)* - ข้อจำกัด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ซึ่ง​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ที่​วิ่งผ่าน ฟังก์ชัน​นี้​มี​ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

เซ็นเซอร์​กล้อง​ของฟังก์ชัน RSI จะ​มี​ข้อจำกัด​เช่นเดียวกับ​สายตา​ของ​มนุษย์ อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อจำกัด​เกี่ยวกับ​เซ็นเซอร์​ของกล้อง

ป้าย​ต่างๆ ซึ่ง​มี​ข้อมูล​ที่​ไม่​เกี่ยวข้อง​โดยตรง​กับ​ขีดจำกัด​ความเร็ว เช่น ป้าย​ชื่อเมือง/อำเภอ จะ​ไม่​ถูก​บันทึก​โดยฟังก์ชัน RSI

นี่​คือ​ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​ที่​ทำ​ให้​ฟังก์ชัน​ทำงาน​ไม่ถูกต้อง:

  • ป้าย​ที่เลือนลาง
  • ป้าย​อยู่​บน​ทางโค้ง
  • ป้าย​ชำรุด​หรือ​พลิกด้าน
  • ป้าย​ที่​ถูก​บด​บัง​หรือ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ไม่ดี
  • ป้าย​ทั้งหมด​หรือ​บางส่วน​ของ​ป้าย​ถูก​บด​บัง​ด้วย​น้ำค้าง​แข็ง หิมะและ/หรือ​สิ่งสกปรก

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่