ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ - ACC*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC – Adaptive Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จาก​รถ​คันหน้า

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ช่วย​ให้​คนขับ​ผ่อน​คลาย​มาก​ยิ่งขึ้น​ใน​การ​ขับ​รถ​ทางไกล​บน​ทาง​ด่วน และ​บน​ถนน​สาย​หลัก​ที่​เป็น​ทางตรง​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่คล่องตัว

คนขับ​สามารถตั้ง ความเร็ว ที่​ต้องการและ ช่วงเวลา จนถึง​ยานพาหนะ​คันหน้า เมื่อ​ตัว​ตรวจจับเร​ดาห์​พบว่า​รถ​คัน​หน้า​มี​ความเร็ว​ต่ำ​กว่า รถ​จะ​ปรับ​ความเร็ว​ลง​โดย​อัตโนมัติ​ให้​สอดคล้อง​กับ​รถ​คันหน้า รถ​จะ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​ที่​เลือก​ไว้​หลังจาก​ถนน​ว่าง​อีก​ครั้งหนึ่ง

ถ้า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ ถูก​ปิด​การ​ทำงาน​หรือ​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย และ​รถ​เคลื่อนที่​เข้า​ใกล้​รถ​คัน​หน้า​มาก​เกินไป ฟังก์ชัน ระบบ​เตือนระยะห่าง จะ​ทำงาน​แทน​เพื่อ​แจ้ง​เตือน​คนขับ​ว่า​อยู่​ใน​ระยะ​ที่​ใกล้เกินไป

คำเตือน

คนขับ​จะต้อง​เอา​ใจ​ใส่​ต่อ​สภาพ​การจราจร และ​เข้า​แทรกแซง​เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ไม่​รักษา​ความเร็ว​หรือ​ระยะห่าง​ที่​เหมาะสม​จาก​รถ​คันหน้า

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ไม่​สามารถ​ควบคุม​การจราจร สภาพ​อากาศ หรือ​สภาพ​ถนน​ได้​ทุกแบบ

กรุณา​อ่าน​ส่วน​ทุก​ส่วน​ที่​มี​เนื้อหา​เกี่ยวกับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​แบบ​ปรับ​อัตโนมัติ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เล่ม​นี้​เพื่อ​ศึกษา​เกี่ยวกับ​ข้อจำกัด​ต่างๆ ของ​ระบบ​ที่​คนขับ​ควร​รับทราบ​ก่อน​ใช้​งานระบบ

ถือ​เป็น​หน้าที่​คนขับ​ที่​จะต้อง​รักษา​ระยะห่าง​และ​ความเร็ว​รถ​ที่​เหมาะสม ถึงแม้ว่า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​จะ​ทำงาน​อยู่​ก็ตาม

สำคัญ

การ​บำรุงรักษา​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​เท่านั้น ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ชุด​เกียร์อัตโนมัติ

รถ​ที่​มี​ชุด​เกียร์​อัตโนมัติ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ใน​ระดับ​ที่​สูงขึ้นด้วย การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจรหนาแน่น ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​แบบ​ปรับอัตโนมัติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่