ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* - ภาพรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC – Adaptive Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จาก​รถ​คันหน้า

โหมด​เตรียมพร้อม​จะ​สิ้นสุด​ลง​และ​จะ​ใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​อีกครั้ง
ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถอัตโนมัติ - เปิด/ปิด หรือ​โหมดเตรียมพร้อม
ช่วงเวลา - เพิ่ม/ลด
ใช้​และ​ปรับความเร็ว
(ไม่​ใช้งาน)
เครื่องหมาย​สี​เขียว​ตาม​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้ (สีขาว = โหมดส​แตนด์บาย)
รอบเวลา
ACC จะ​ทำงาน​เมื่อ​มี​สัญลักษณ์​สีเขียว (สีขาว = โหมดส​แตนด์บาย)

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่