เบรก

เบรกจอด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบรก​จอด​รถ​จะ​ยึด​รถ​ให้​จอด​อยู่​กับ​ที่​เมื่อ​ไม่​มี​ผู้ใด​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​คนขับ โดย​การล็​อก​ล้อ​สอง​ล้อ​ด้วย​ระบบกลไก

การทำงาน

เมื่อ​ใช้​งาน​เบรก​จอด​ไฟฟ้า อาจ​ได้​ยิน​เสียง​มอเตอร์​ไฟฟ้าเบาๆ เสียง​รบกวน​นี้ อาจ​ได้​ยิน​ใน​ระหว่าง​การ​ตรวจสอบ​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​ของ​เบรก​จอดด้วย

หาก​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เมื่อ​ใช้​เบรก​จอด เบรก​จอด​จะ​ทำงาน​ที่​ล้อ​หลังเท่านั้น หาก​ใช้​เบรก​จอด​เมื่อ​รถ​เคลื่อนที่​อยู่ ให้​ใช้​เบรก​เท้า​ปกติ กล่าวคือ เบรก​จะ​ทำงาน​ที่​ล้อ​ทั้ง​สี่ล้อ การ​ทำงาน​ของ​เบรก​จะ​ย้าย​ไป​ที่​ล้อ​หลัง​เมื่อ​รถ​จอด​เกือบ​อยู่​กับที่

แรงดันไฟฟ้า​แบตเตอรี่ต่ำ

ถ้า​แรงเคลื่อนไฟฟ้า​แบตเตอรี่​ต่ำ​เกินไป เบรก​จอด​จะ​ไม่​สามารถ​ปล่อย​หรือใช้ได้ ถ้า​แรงเคลื่อนไฟฟ้า​แบตเตอรี่​ต่ำ​เกินไป ให้​ต่อเชื่อม​แบตเตอรี่​ช่วย​สตาร์ต โปรดดู การ​สตาร์ต​แบบ​ต่อ​พ่วง​กับแบตเตอรี่

การ​ใช้​เบรกจอด

Video thumbnail
ปุ่ม​ควบคุม​เบรกจอด - ใช้งาน

ปุ่ม​ควบคุม​เบรกจอด - ใช้งาน

เหยียบ​แป้น​เบรก​เท้า​ลง​ให้แน่น

กด​ปุ่มควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE

สัญลักษณ์​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​เริ่ม​กะพริบ เมื่อ​สัญลักษณ์​ติด​สว่าง​ค้าง​ไว้ แสดง​ว่า​ได้​เข้า​เบรก​จอด​รถแล้ว

ปล่อย​แป้น​เบรก​เท้า และ​ให้​แน่ใจ​ว่า​รถ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​จอดสนิท

 • เมื่อ​จอด​รถ ให้​ใช้​เกียร์​หนึ่งเสมอ (สำหรับ​เกียร์ธรรมดา) หรือ​เลื่อน​คัน​เลือก​เกียร์​ไป​ยังตำแหน่ง P (สำหรับ​เกียร์อัตโนมัติ)

เบรกฉุกเฉิน

ใน​กรณี​ฉุกเฉิน จะ​สามารถ​สั่งงาน​เบรก​จอด​รถ​ในขณะ​ที่​รถยนต์​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ควบคุมสำหรับ PUSH LOCK/PULL RELEASE ค้างไว้ กระบวนการ​เบรก​จะ​หยุด​ลง​เมื่อ​ปลด​ตัวควบคุม

บันทึก

ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เบรก​ฉุกเฉิน​ที่​ความเร็วมากกว่า 10 กม./ชม. เสียง​สัญญาณ​จะ​ดัง​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​การเบรก

การ​จอด​รถ​บนเนิน

หาก​จอด​รถ​ไว้​บน​ทาง​ขึ้นเนิน:

 • ให้​หันล้อ ออกจาก ขอบถนน

หาก​จอด​รถ​ไว้​บน​ทาง​ลงเนิน:

 • ให้​หันล้อ ไปทาง ขอบถนน

คำเตือน

เมื่อ​จอด​รถ​บน​ทาง​ลาด​เอียง​ให้​เข้า​เบรก​มือ​ด้วย​ทุกครั้ง - การ​ออก​จาก​รถ​โดย​เข้า​เกียร์​ไว้​หรือ​เข้า​เกียร์​ในตำแหน่ง P ถ้า​ใช้​ชุด​เกียร์​อัตโนมัติ ไม่​เพียง​พอที่จะ​ดึง​รั้ง​รถยนต์​ไว้ได้

การ​ปลด​เบรกจอด

ปุ่ม​ควบคุม​เบรกจอด - ปล่อย

ปุ่ม​ควบคุม​เบรกจอด - ปล่อย

รถ​ที่​มี​เกียร์ธรรมดา

การ​ปล่อย​เบรก​ด้วยตัวเอง

เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ใน​สวิตช์​กุญแจสตาร์ตสำหรับ​รถยนต์​ที่​มี​ระบบ​ไร้กุญแจ: ให้กด START/STOP ENGINE

เหยียบ​แป้น​เบรก​เท้า​ลง​ให้แน่น

ดึง​ปุ่มควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE

เบรก​จอด​จะ​ถูก​ปลด​ออก และ​สัญลักษณ์ ที่​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ดับลง

บันทึก

ท่าน​ยัง​สามารถ​ปลด​เบรก​จอด​รถ​ใน​แบบ​แมน​นวล​ได้​อีก​ด้วย โดย​การ​เหยียบ​แป้น​คลัตช์​แทนที่​จะ​เหยียบ​แป้นเบรก วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​แป้นเบรก

การ​ปล่อย​เบรกอัตโนมัติ

สตาร์ตเครื่องยนต์

เข้าเกียร์ 1 หรือ​เกียร์​ถอยหลัง

ปล่อย​แป้น​คลัตช์ แล้ว​เหยียบคันเร่ง

เบรก​จอด​จะ​ถูก​ปลด​ออก และ​สัญลักษณ์ ที่​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ดับลง

รถ​ที่​มี​เกียร์อัตโนมัติ

การ​ปล่อย​เบรก​ด้วยตัวเอง

เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ใน​สวิตช์​กุญแจสตาร์ตสำหรับ​รถยนต์​ที่​มี​ระบบ​ไร้กุญแจ: ให้กด START/STOP ENGINE

เหยียบ​แป้น​เบรก​เท้า​ลง​ให้แน่น

ดึง​ปุ่มควบคุม

เบรก​จอด​จะ​ถูก​ปลด​ออก และ​สัญลักษณ์ ที่​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ดับลง

การ​ปล่อย​เบรกอัตโนมัติ

การ​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย

สตาร์ตเครื่องยนต์

เหยียบ​แป้น​เบรก​เท้า​ลง​ให้แน่น

เลื่อน​คัน​เลือก​เกียร์​ไป​ที่ตำแหน่ง D หรือ R แล้ว​เหยียบ​แป้นคันเร่ง

เบรก​จอด​จะ​ถูก​ปลด​ออก และ​สัญลักษณ์ ที่​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ดับลง

บันทึก

เพื่อ​ความ​ปลอดภัย เบรก​จอด​รถ​จะ​ปลด​ออก​โดย​อัตโนมัติ​เฉพาะ​เมื่อ​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่​และ​คนขับ​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัยเท่านั้น ใน​รถยนต์​ที่​มี​ชุด​เกียร์​อัตโนมัติ เบรก​จอด​รถ​จะ​ปลด​ออก​ในทันที​ที่​เหยียบ​คันเร่ง​และ​คัน​เกียร์​อยู่​ในตำแหน่ง D หรือ R

การ​บรรทุก​สัมภาระ​หนัก​ขึ้นเขา

สัมภาระ​หนัก เช่น รถ​พ่วง อาจ​ทำ​ให้​รถ​เลื่อน​ถอย​หลัง เมื่อ​เบรก​จอด​ถูก​ปล่อย​โดย​อัตโนมัติ​บน​เนิน​สูงชัน เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ดังกล่าว ให้​กด​ปุ่ม​ควบคุม​ค้าง​ไว้​ในขณะ​รถ​ออกตัว ปล่อย​ปุ่ม​ควบคุม เมื่อ​รถ​มี​การ​เกาะ​ยึด​ถนน​ที่​ดีแล้ว

การ​เปลี่ยน​สายเบรก

สาย​เบรก​หลัง​จะต้อง​เปลี่ยน​โดย​ศูนย์บริการ​ทั้งนี้​เนื่องจาก​โครงสร้าง​ของ​เบรก​จอด​แบบ​ไฟฟ้า ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความต่างๆ

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​วิธีการ​แสดง​และ​การ​ลบ​ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม โปรดดู ข้อความ - การ​ใช้งาน

สัญลักษณ์

ข้อความ

ความหมาย/การแก้ไข

"ข้อความ"

 • อ่าน​ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

สัญลักษณ์​จะ​กะพริบ​เพื่อ​แสดง​ว่า​เบรก​จอด​ถูก​ใช้​งานอยู่

หาก​สัญลักษณ์​กะพริบ​ใน​สถานการณ์​อื่น​นอกเหนือจาก​นี้​แสดง​ว่า​มี​ข้อบกพร่องเกิดขึ้น

 • อ่าน​ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

Handbrake not fully released

มี​ข้อบกพร่อง​หนึ่ง​ที่​ทำ​ให้​ปลด​เบรก​จอด​รถไม่ได้

 • พยายาม​ใส่​และ​ปลดเบรก

หาก​ข้อบกพร่อง​ยังคง​มี​อยู่​หลัง​พยายาม​สอง​สามครั้ง:

 • ให้​ไป​ที่​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

หมายเหตุ: สัญญาณ​เตือน​จะ​ดัง​ขึ้น​หาก​ท่าน​ยังคง​ขับ​รถ​ต่อไป​ในขณะ​ที่​มี​ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​ปรากฏอยู่

Handbrake not applied

มี​ข้อบกพร่อง​หนึ่ง​ที่​ทำ​ให้​ใส่​เบรก​จอด​รถไม่ได้

 • พยายาม​ปลด​และ​ใส่เบรก

หาก​ข้อบกพร่อง​ยังคง​มี​อยู่​หลัง​พยายาม​สอง​สามครั้ง:

 • ให้​ไป​ที่​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ข้อความ​จะ​แสดง​ใน​รถ​ที่​มี​เกียร์​ธรรมดา​เมื่อ​ขับ​รถ​ที่​ความเร็ว​ต่ำ​โดย​ประตู​เปิด​อยู่ เพื่อ​เตือน​ให้​คนขับ​ทราบ​ว่า​อาจ​มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​เบรก​จอด​โดย​ไม่ตั้งใจ

Handbrake Service required

มี​ข้อบกพร่องเกิดขึ้น

 • พยายาม​ใส่​และ​ปลดเบรก

หาก​ข้อบกพร่อง​ยังคง​มี​อยู่​หลัง​พยายาม​สอง​สามครั้ง:

 • ให้​ไป​ที่​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ถ้า​ต้อง​จอด​รถ​ก่อนที่​ข้อบกพร่อง​ที่​เป็นได้​จะ​ได้รับ​การ​แก้ไข ต้อง​หัน​ทุก​ล้อ​ให้​อยู่​ใน​ลักษณะ​เดียวกับ​การ​จอด​รถ​บน​เนิน และ​เข้าเกียร์ 1 (ชุด​เกียร์ธรรมดา) หรือ​คัน​เกียร์​จะต้อง​อยู่​ในตำแหน่ง P (ชุด​เกียร์อัตโนมัติ)

ท่าน​สามารถ​รับทราบ​ข้อความ​ได้​ด้วย​กด​สั้นๆ บนปุ่ม OK บน​ก้าน​ควบคุม​ไฟเลี้ยว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่