การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง

ความสามารถ​ใน​การ​พ่วง​ลาก​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความสามารถ​ใน​การ​ลาก​พ่วง​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​หัว​ลาก​พ่วง​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถ​พ่วง​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​มีเบรก

บันทึก

แนะนำ​ให้​ใช้​ตัว​ยึด​กัน​โคลง​บน​หู​ยึด​พ่วง​ลาก​สำหรับ​รถ​พ่วง​ที่​หนักกว่า 1800 กก.

เครื่องยนต์

รหัสเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์​, หมายเลข​ส่วนประกอบ และ​หมายเลข​ประจำ​เครื่อง​สามารถ​ดู​ได้​ที่​เครื่องยนต์ โปรด​ดูที่ ชื่อแบบ

กระปุกเกียร์

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

1200

50

T4

B4164T

อัตโนมัติ MPS6

1600

75

T5

B4204T11

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

T5

B4204T15

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

T6 AWD

B6304T4

อัตโนมัติ TF-80SC

2000

90

D2

D4162T

ธรรมดา MMT6

1300

75

D2

D4162T

อัตโนมัติ MPS6

1300

75

D4

D5204T3

ธรรมดา M66

1600

75

D4

D5204T3

อัตโนมัติ, TF-80SCแบบ​ไม่มี Start/Stop / TF-80SDแบบมี Start/Stop

1600

75

D4

D4204T5

ธรรมดา M66

1800

90

D4

D4204T5

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

D5

D5244T15

อัตโนมัติ TF-80SC

2000

90

D5 AWD

D5244T15

อัตโนมัติ TF-80SC

2000

90

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​ไม่​มีเบรก

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่​ไม่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

750

50


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่