น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง - ไบ​โอเอธานอล E85

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

น้ำมัน​เอธานอลชีวภาพ E85 ใช้​เป็น​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สำหรับ​เครื่องยนต์​ของรถ

ห้าม​ดัดแปลง​ระบบ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หรือ​ส่วนประกอบ​ของ​มัน และ​ห้าม​เปลี่ยน​ส่วนประกอบ​ด้วย​ชิ้นส่วน​ที่​ไม่ได้​ออกแบบ​มา​สำหรับ​ใช้​กับ​เอ​ทานอลชีวภาพ

คำเตือน

ห้าม​ใช้​เมธา​นอล​โดยเด็ดขาด รูป​ลอก​ที่​อยู่​ด้าน​ใน​ของ​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​แสดง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​อื่นๆ ที่​สามารถใช้ได้

การ​ใช้​ส่วนประกอบ​ต่างๆ ที่​ไม่ได้​ออกแบบ​มา​สำหรับ​เครื่องยนต์​ที่​ใช้ไบ​โอ​เอธานอล​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ไฟไหม้​, การ​บาดเจ็บ หรือ​ทำ​ให้​เครื่องยนต์​ชำรุด​เสียหายได้

ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงสำรอง

สำคัญ

ชุด​เตรียม​ติดตั้ง​ตาม​กฎหมาย​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​เก็บ​ถัง​เชื้อเพลิง​สำรอง​ใน​รถ​ใน​แต่​ละ​ประเทศ​จะ​แตกต่างกัน ตรวจสอบ​ข้อกำหนด​ก่อน​การ​ใช้งาน

ควร​เติม​น้ำมัน​เบนซิน​ใน​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงสำรอง สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ การ​สตาร์ตเครื่องยนต์ – Flexifuel

สำคัญ

ดู​ให้​แน่ใจ​ว่า ได้​ยึด​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สำรอง​ไว้​อย่าง​แน่น​หนา​และ​ปิด​ฝาสนิท

คำเตือน

เอธานอล​จะ​ไว​ต่อ​ประกาย​ไฟ และ​ถ้า​เติม​ด้วย​เอธานอล อาจ​มี​แก๊ส​ที่​ระเบิด​ได้​ก่อ​ตัว​ขึ้น​ใน​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงสำรอง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่