น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง - เบนซิน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ใช้​น้ำมัน​เบนซิน​เป็นเชื้อเพลิง

ให้​ใช้​เฉพาะ​น้ำมัน​เบนซิน​จาก​บริษัท​น้ำมัน​ที่​เป็น​ที่​รู้จัก​อย่าง​แพร่หลายเท่านั้น ห้าม​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​ไม่​มั่นใจ​ในคุณภาพ น้ำมัน​เบนซิน​จะต้อง​เป็นไป​ตามมาตรฐาน EN 228 ถ้า​มีจำหน่าย

  • 95 RON ใช้​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่ตามปกติ
  • 98 RON แนะนำ​ให้​ใช้​เพื่อ​สมรรถนะ​สูงสุด​และ​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำที่สุด

เมื่อ​ขับ​รถ​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​มี​อุณหภูมิ​สูงกว่า +38 °C ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​มี​ค่า​ออก​เท​นสูง​ที่สุด เพื่อให้​ได้​สมรรถนะ​และ​การ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิงสูงสุด

สำคัญ

  • ใช้​เฉพาะ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ไร้​สาร​ตะกั่ว​เท่านั้น เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​เครื่อง​ฟอก​ไอ​เสีย​ชำรุดเสียหาย
  • น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​อนุญาต​ให้​ใช้ได้​คือ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​ผสม​เอธานอล​ใน​อัตราส่วน​ไม่เกิน10% ตามปริมาตร
  • ห้าม​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​มี​สารเติม​แต่ง​ที่​มี​ส่วนผสม​ของโลหะ
  • ห้าม​ใช้​สารเติม​แต่ง​ใดๆ ที่​ไม่ได้​รับ​การ​แนะนำ​จาก​วอลโว่

สำคัญ

  • น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​อนุญาต​ให้​ใช้ได้​คือ น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​ผสม​เอธานอล​ใน​อัตราส่วน​ไม่เกิน10% ตามปริมาตร
  • น้ำมันเบนซินEN 228 E10 (เอธานอลสูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์​ตามปริมาตร) ได้รับ​การ​รับรอง​ให้ใช้ได้
  • ไม่​อนุญาต​ให้​ใช้​เชื้อเพลิง​ที่​มี​ปริมาณ​เอธานอล​สูงกว่า E10 (เอธานอลสูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์​ตามปริมาตร) เช่น E85
  • ไม่​อนุญาต​ให้​ใช้​เชื้อเพลิง​ที่​มี​ปริมาณ​เอธานอล​สูงกว่า E10 (เอธานอลสูงสุด​10 เปอร์เซ็นต์ตามปริมาตร) เช่น E85

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่