น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง - การ​ใช้งาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไม่​ควร​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​มี​คุณภาพ​ต่ำ​กว่า​ที่​วอล​โว่​แนะนำ เนื่องจาก​อาจ​ส่งผล​ใน​แง่​ลบ​ต่อ​กำลัง​เครื่องยนต์​และ​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงได้

คำเตือน

หลีกเลี่ยง​การ​สูด​ดม​ละออง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​กระเด็น​เข้า​ตาเสมอ

หาก​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​กระเด็น​เข้า​ตา ให้​ถอด​คอน​แท็ก​เลนส์ และ​ล้าง​ดวงตา​ด้วย​น้ำ​ใน​ปริมาณ​มาก​นาน​อย่างน้อย 15 นาที และ​ให้​รีบ​พบ​แพทย์ในทันที

ห้าม​กลืน​น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน​เชื้อเพลิง เช่น​น้ำมัน​เบนซิน เอ​ทานอล​ชีวภาพ และ​ส่วนผสม​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ทั้ง​สอง​ชนิด​นี้​และ​น้ำมัน​ดีเซล​มี​ความ​เป็น​พิษ​สูง และ​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​อย่าง​ถาวร หรือ​เป็น​อันตราย​ถึง​ชีวิต​ได้​หากกลืน หาก​ได้​กลืน​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ให้​รีบ​พบ​แพทย์ในทันที

คำเตือน

น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​กระเด็น​ลง​พื้น​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​ลุก​ไหม้ได้

ปิด​สวิตช์​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ก่อนที่​จะ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ห้าม​ถือ​โทรศัพท์เคลื่อนที่​ที่​เปิด​ใช้​งาน​อยู่​ไว้​ใกล้​ตัว​ในขณะ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง สัญญาณ​เรียก​เข้า​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​กา​รส​ปาร์ค​และ​ไอ​น้ำมัน​เกิด​ประกาย​ไฟ เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​ไฟ​ไหม้​และ​บาดเจ็บได้

สำคัญ

การ​ผสมเชื้อเพลิงใช้​กับ​การ​ผสม​น้ำมัน​เบนซิน​กับ​เอธานอลเท่านั้น หลาย​ชนิด​เข้า​ด้วยกัน หรือ​การ​ใช้​เชื้อเพลิง​ที่​ไม่ได้​แนะนำ​ให้​ใช้ จะ​ทำ​ให้​การ​รับประกัน​ของ​วอล​โว่​เป็น​โมฆะ รวมถึง​ข้อตกลง​การ​บริการ​เสริม​ใดๆ ก็​ตาม​ด้วย โดย​มี​ผล​กับ​เครื่องยนต์​ทั้งหมด หมายเหตุ: ไม่​ใช้​กับ​รถ​ที่​มี​เครื่องยนต์​ซึ่ง​ได้รับ​การ​ปรับ​ให้​สามารถ​ใช้​เชื้อเพลิงเอธานอล (E85) ได้

บันทึก

ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​เลวร้าย​ที่สุด การ​ขับ​โดย​มี​รถ​พ่วง​หรือ​การ​ขับ​ใน​ระดับ​พื้นที่​สูง​มาก รวมทั้ง​เกรด​เชื้อเพลิง เป็น​ปัจจัย​ซึ่ง​ส่งผล​ต่อ​สมรรถนะ​ของรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่