ระบบ Start/Stop

Start/Stop*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​เครื่องยนต์​พร้อม​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​ติดตั้งฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​อยู่​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​หยุด​นิ่ง​หรือ​หยุด​รอ​สัญญาณ​ไฟ โดย​เครื่องยนต์​จะ​ดับ​ลง​ชั่วคราว​และ​สตาร์ต​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​พร้อม​ที่​จะ​เดินทางต่อไป

การ​รักษา​สิ่งแวดล้อม​เป็น​คุณค่า​หลัก​ประการ​หนึ่งของ Volvo Car Corporation และ​มี​อิทธิพล​ต่อ​การ​ปฏิบัติงาน​ทุกอย่าง การ​ดำเนินการ​ตาม​เป้าหมาย​นี้​ได้​ส่งผล​ให้​มี​ฟังก์ชั่น​ใน​การ​ประหยัด​พลังงาน​ต่างๆ เกิดขึ้น​มากมาย ซึ่ง​รวมถึงฟังก์ชั่น Start/Stop ด้วย โดย​หน้าที่​ของ​ฟังก์ชั่น​เหล่านี้​ก็​เพื่อ​ลด​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ซึ่ง​ส่งผล​ต่อเนื่อง​ให้​ปริมาณ​มลพิษ​ใน​ไอ​เสีย​ลดลงด้วย

ข้อมูล​ทั่วไปเกี่ยวกับ Start/Stop

เครื่องยนต์ดับ - เสียง​เงียบ​ลง​และ​สะอาดกว่าเดิม

เครื่องยนต์ดับ - เสียง​เงียบ​ลง​และ​สะอาดกว่าเดิม

การทำงาน Start/Stop ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​โดย​คำนึงถึง​สภาพแวดล้อม​มาก​ขึ้น เนื่องจาก​สามารถ​ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์​ใช้​การ​หยุด​อัตโนมัติ​อย่าง​เหมาะสม​ตามสถานการณ์

ธรรมดา หรือ อัตโนมัติ

ให้​สังเกต​ว่า มี​ความ​แตกต่าง​ใน​การทำงาน Start/Stop ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​เป็น​กระปุก​เกียร์​แบบ​ธรรมดา​หรือ​แบบอัตโนมัติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่