คำนำ

การ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

วิธี​ที่​ดี​ใน​การ​ทำ​ความรู้​จัก​กับ​รถ​คัน​ใหม่​ของ​ท่าน​คือ​การ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ โดย​ถ้า​สามารถ​อ่าน​ก่อนที่​ท่าน​จะ​เริ่ม​ขับ​ครั้ง​แรก​ได้​จะ​เป็น​การ​ดีที่สุด

การ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จะ​ช่วย​ให้​ท่าน​ได้​มี​โอกาส​ทำ​ความคุ้นเคย​กับ​ระบบ​การ​ทำงานใหม่ๆ​, คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​วิธีการใช้​รถ​ใน​สภาพการณ์​ต่างๆ ได้​อย่าง​ดี​ที่สุด และ​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​คุณลักษณะ​พิเศษ​ทั้งหมด​ของ​รถ​ให้​ได้​ประโยชน์​มากที่สุด กรุณา​ให้​ความ​สนใจ​เป็น​พิเศษ​เกี่ยวกับ​คำแนะนำ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ที่​อยู่​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เล่มนี้

รายละเอียด​ทาง​เทคนิค ลักษณะ​การ​ออกแบบ และ​ภาพประกอบ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เล่ม​นี้​อาจ​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​แก้ไขได้ บริษัท​ขอ​สงวน​สิทธิ์​ใน​การ​เปลี่ยนแปลง​โดย​ไม่​ต้อง​แจ้ง​ให้​ทราบล่วงหน้า

© Volvo Car Corporation

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​อุปกรณ์​แบบพกพา

บันทึก

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จะ​มี​ให้​ดาวน์​โหลด​เป็น​แอพพลิเคชั่น​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา (สำหรับ​รถ​บาง​รุ่น​และ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​บางอย่างเท่านั้น) ดูที่ www.volvocars.com

แอพพลิเคชั่น​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ยัง​มี​วิดีโอ​และ​เนื้อหา​ที่​สามารถ​ค้นหา​ได้ รวมถึง​การ​นำ​ทาง​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ที่​ง่ายดาย​อีกด้วย

อุปกรณ์​ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์พิเศษ/อุปกรณ์เสริม​ทุก​ประเภท​จะ​หมาย​ไว้​ด้วย​เครื่องหมาย​ดอกจัน*

นอกเหนือจาก​อุปกรณ์​มาตรฐาน​แล้ว คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เล่ม​นี้​ยัง​ได้​อธิบาย​เกี่ยวกับ​อุปกรณ์​ออปชั่นพิเศษ (อุปกรณ์​ที่​ติดตั้ง​มา​จากโรงงาน) และอุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม​ที่​ติดตั้งเพิ่ม) บางอย่าง​อีกด้วย

อุปกรณ์​ที่​อธิบาย​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ไม่ได้​มี​อยู่​ใน​รถ​ทุก​คัน รถ​บาง​คัน​จะ​มี​อุปกรณ์​ที่​แตกต่าง​ออกไป โดย​ขึ้นอยู่​กับ​การ​ปรับ​ให้​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​แต่​ละ​ตลาด หรือ​กฎหมาย​และ​ระเบียบ​ข้อบังคับ​ของ​ท้องถิ่น​หรือประเทศ

โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่ ใน​กรณี​ที่​ไม่​แน่ใจ​เกี่ยวกับ​มาตรฐาน​หรือ​อุปกรณ์พิเศษ/อุปกรณ์เสริม

ข้อความจำเพาะ

คำเตือน

ข้อความ​การ​เตือน​จะ​ปรากฏ​ขึ้น​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การบาดเจ็บ

สำคัญ

ข้อความ "สิ่งสำคัญ​" จะ​ปรากฏ​ขึ้น​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชำรุดเสียหาย

บันทึก

หมาย​เหตุ ข้อความ​จะ​มี​คำแนะนำ​หรือ​ข้อมูล​ที่​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​การ​ใช้​งาน​ฟังก์ชั่น​และ​อุปกรณ์​ต่างๆ ซึ่ง​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น

เชิงอรรถ

ใน​บางส่วน​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จะ​มี​ข้อมูล​เสริมอยู่ ข้อมูล​เสริม​จะ​ระบุ​ด้วย​สัญลักษณ์ข้อมูล: ตัวอย่าง​ของ​ข้อมูลเสริม กด​ที่​สัญลักษณ์​เพื่อ​ดู​ข้อมูลเสริม

ข้อความ

ใน​รถ​จะ​มี​จอแสดงผล​ซึ่ง​แสดง​ข้อความ​เมนู​และ​ข้อความ​แจ้ง​ข้อมูลต่างๆ ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ลักษณะ​ของ​ข้อความ​เหล่านี้​จะ​แตกต่าง​จาก​ข้อความปกติ ตัวอย่าง​ของ​ข้อความ​เมนู​และ​ข้อความ​แจ้งข้อมูล: Media, Sending location

แผ่นป้าย

รถ​มี​แผ่น​ป้าย​ชนิด​ต่างๆ กัน​ซึ่ง​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ให้​ข้อมูล​สำคัญ​ใน​รูปแบบ​ที่​ง่าย​และชัดเจน แผ่น​ป้าย​ใน​รถ​มี​ระดับ​ความสำคัญ​ของ​คำเตือน/ข้อมูล​ที่​ลดลงดังนี้

คำ​เตือน​สำหรับ​การ​บาดเจ็บ​ส่วนบุคคล

สัญลักษณ์ ISO สี​ดำ​บน​พื้นที่​สัญลักษณ์​สี​เหลือง ข้อความ/ภาพสี​ขาว​บน​พื้นที่​ข้อความ​สีดำ ใช้​เพื่อ​แสดง​ว่า​อาจ​เกิด​อันตราย หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตามที่​ได้รับ​แจ้ง​เตือน อาจ​ส่งผล​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​อย่าง​รุนแรง​หรือ​อาจ​ถึง​แก่ชีวิต

ความ​เสี่ยง​ต่อ​ความ​เสียหาย​ต่อทรัพย์สิน

สัญลักษณ์ ISO สี​ขาว​และข้อความ/ภาพสี​ขาว​บน​พื้นที่​คำ​เตือน​และ​พื้นที่​ข้อความ​สี​ดำ​หรือ​สี​น้ำเงิน ใช้​เพื่อ​แสดง​ว่า​อาจ​เกิด​อันตราย​หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตามที่​ได้รับ​แจ้ง​เตือน อาจ​ส่งผล​ให้​ทรัพย์สินเสียหาย

Information

สัญลักษณ์ ISO สี​ขาว​และข้อความ/ภาพสี​ขาว​บน​พื้นที่​ข้อความ​สีดำ

บันทึก

รูป​ลอก​ที่​แสดง​ไว้​ใน​คู่มือ​เจ้าของ​รถ​อาจ​แตกต่าง​จาก​รูป​ลอก​ที่​ติด​อยู่​บนรถยนต์ รูป​ลอก​เหล่านี้​จะ​ใช้​เพื่อ​แสดง​ลักษณะ​และ​ตำแหน่ง​บน​รถยนต์​โดย​คร่าวๆ เท่านั้น ข้อมูล​ที่​ใช้​สำหรับ​รถยนต์​ของ​ท่าน​จะ​มี​อยู่​ใน​รูป​ลอก​ที่​ติด​ไว้​บน​รถยนต์​ของท่าน

รายการขั้นตอน

ขั้นตอน​ซึ่ง​จะต้อง​ดำเนินการ​ตามลำดับ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​จะ​มี​เลข​หมาย​กำกับ​ไว้​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

เมื่อ​มี​ชุด​ภาพ​สำหรับ​ลำดับ​ขั้นตอน แต่​ละ​ขั้นตอน​จะ​มี​หมายเลข​กำกับ​ใน​แบบ​เดียวกับ​ภาพ​ที่เกี่ยวข้อง
มี​รายการ​ที่​มี​เลข​หมาย​กำกับ​ไว้​พร้อม​ด้วย​ตัวอักษร​กำกับ​อยู่​ข้างๆ ชุด​ภาพ ซึ่ง​ลำดับ​ของ​คำแนะนำ​จะ​ไม่​มีความสำคัญ
ลูกศร​ที่​มี​หมายเลข​กำกับ​และ​ไม่​มี​หมายเลข​กำกับ ใช้​เพื่อ​แสดง​ความเคลื่อนไหว
ลูกศร​ที่​มี​ตัวอักษร​กำกับ​ใช้​ใน​การ​ระบุ​การ​เคลื่อนไหว​เมื่อ​ลำดับ​แบบ​ย้อนกลับ​ไม่​มี​ความหมายใดๆ

หาก​ไม่​มี​ชุด​ภาพ​สำหรับ​ลำดับ​ขั้นตอน ขั้นตอน​ต่างๆ จะ​มี​หมายเลข​ทั่วไป​กำกับไว้

รายการตำแหน่ง

วงกลม​สี​แดง​พร้อม​หมายเลข​จะ​ใช้​ใน​ภาพรวม​ที่​มี​การ​ชี้​ให้​ดู​ส่วนประกอบ​ต่างๆ หมายเลข​จะ​แสดง​อีก​ครั้ง​ใน​รายการ​ตำแหน่ง​ที่​เกี่ยวเนื่อง​กับ​ภาพ​ซึ่ง​อธิบาย​หัวข้อนั้น

รายการ​หัวข้อย่อย

รายการ​หัวข้อ​ย่อย​จะ​ใช้​เมื่อ​มี​การ​แสดง​รายการ​ของ​สิ่ง​ที่​เกี่ยวข้อง​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

ตัวอย่าง:

  • น้ำ​หล่อเย็น
  • น้ำมันเครื่อง

ข้อมูล​ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​หมายถึง​บทความ​อื่นๆ ที่​มี​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้องกัน

รูปภาพ

ใน​บางครั้ง รูปภาพ​ใน​คู่มือ​จะ​แสดง​เป็น​แบบ​เค้า​ร่าง​เท่านั้น และ​อาจ​มี​ลักษณะ​แตกต่าง​ไป​จาก​ที่​มี​อยู่​ใน​รถยนต์ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​อุปกรณ์​และตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่