คำนำ

การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ​สำหรับ​รถ​ที่มี Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​การ​เปลี่ยน​เจ้าของบริการ Volvo On Call (VOC)

การ​ปิด​ใช้​งานบริการ VOC

ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​เพื่อ​ปิด​ใช้​งานบริการ ตัวแทน​จำหน่าย​จะ​ยกเลิก​การ​เป็น​สมาชิก​และ​ลบ​ประวัติ​การบริการ

ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​การ​รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วน​บุคคล​และ​ข้อมูล​ผู้ใช้​ใน​รถ​ให้​กลับไป​ใช้​การ​ตั้ง​ค่า​จาก​โรงงาน ดูที่ การ​เปลี่ยน​เจ้าของรถ

การ​เริ่ม​ใช้​งานบริการ VOC

การ​ซื้อ​รถ​มือ​สอง​ที่มี VOC

เจ้าของ​ราย​ใหม่​จะ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​เขา ซึ่ง​ตัวแทน​จำหน่าย​จะ​โอน​เวลา​การ​เป็น​สมาชิก​ที่​เหลืออยู่​ไป​ยัง​เจ้าของ​รายใหม่ สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ จะต้อง​ปรับปรุง​รายละเอียด​การ​ติดต่อเพื่อให้ VOC สามารถ​ทำงาน​ได้ และ​เพื่อ​ไม่ให้​เจ้าของ​ราย​ก่อน​หน้า​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​ต่างๆ ใน​รถได้ เจ้าของ​ราย​ใหม่​จะ​ได้รับรหัส PIN ส่วนตัว​สี่​หลัก​ซึ่ง​ใช้​สำหรับ​การ​ระบุ​ตัว​เขา​ใน​ฐานะ​เจ้าของรถ (หรือ​บุคคล​อื่น​ที่​ได้รับมอบหมาย) เพื่อให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​บางอย่างได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่