คำนำ

อุปกรณ์เสริม​และ​อุปกรณ์เพิ่มเติม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ส่งผล​เสีย​ต่อ​ระบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถได้

อุปกรณ์เสริม​บางอย่าง​จะ​ทำงาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​มี​การ​ติดตั้ง​ซอฟต์แวร์​ที่​เกี่ยวข้อง​ลง​ใน​ระบบ​คอมพิวเตอร์​ของ​รถ​แล้วเท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​กับ​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการ​ของ​วอล​โว่​เสมอ ก่อนที่​จะ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​ซึ่ง​ต้อง​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ หรือ​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

กระจก​บัง​ลม​แบบ​สะท้อน​ความร้อน*

กระจก​บัง​ลม​มา​พร้อม​กับ​ฟิล์ม​สะท้อน​ความร้อน (IR) ที่​จะ​ช่วย​ลด​การ​กระจาย​ความ​ร้อน​จาก​แสงแดด​เข้า​ไป​ใน​ห้องผู้โดยสาร

ตำแหน่ง​ของ​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานส​ปอน​เดอร์ ที่​วาง​อยู่​หลัง​ผิว​กระจก​ที่​ติด​ฟิล์ม​สะท้อน​ความ​ร้อน​มี​ผล​ต่อ​การ​ทำงาน​และ​ประสิทธิภาพ​ของ​อุปกรณ์​นั้นๆ ได้

เพื่อให้​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​มี​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​สูงสุด ท่าน​ควร​จะ​วาง​อุปกรณ์​นี้​ไว้​บริเวณ​กระจก​บัง​ลม​ส่วน​ที่​ไม่​ติด​ฟิล์ม​สะท้อน​ความร้อน (ดู​บริเวณ​ที่​เน้น​สี​ในภาพประกอบ)

บริเวณ​ที่​ไม่ได้​ติดฟิล์ม IR

บริเวณ​ที่​ไม่ได้​ติดฟิล์ม IR

A คือ​ระยะ​จาก​ขอบ​ด้านบน​ของ​กระจก​หน้า​ลง​ไป​ถึง​จุดเริ่มต้น​ของขอบเขต B คือ​ระยะ​จาก​ขอบ​ด้านบน​ของ​กระจก​หน้า​ลง​ไป​ถึง​จุดสิ้นสุด​ของขอบเขต

ขนาด

A

47 มม.

B

87 มม.


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่