ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

ISOFIX - ชนิด​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​มี​ขนาด​ต่างๆ ขนาด​ของ​รถ​ก็​แตกต่างกัน ดังนั้น​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทุก​แบบ​อาจ​ไม่​เหมาะ​กับ​เบาะ​นั่ง​ทุก​เบาะ​นั่ง​ใน​รถ​ทุกรุ่น

ประเภท​ของ​เบาะ​นั่ง​สำหรับเด็ก

น้ำหนัก

ประเภทขนาด

เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสาร​สำหรับ​การติดตั้ง ISOFIX ของ​เบาะ​นั่ง​สำหรับเด็ก

เบาะ​นั่งหน้า

เบาะ​นั่ง​หลัง​ด้าน​ที่​ติด​กับกระจก

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​แบบ​ตั้งขวาง

สูงสุด 10 กก.

F

X

X

G

X

X

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหลัง

สูงสุด 10 กก.

E

X

ใช้ได้

(IL)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหลัง

สูงสุด 13 กก.

E

X

ใช้ได้

(IL)

D

X

ใช้ได้

(IL)

C

X

ใช้ได้

(IL)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหลัง

9-18 กก.

D

X

ใช้ได้

(IL)

C

X

ใช้ได้

(IL)

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหน้า

9-18 กก.

B

X

ใช้ได้วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง​สำหรับ​กลุ่มนี้

(IUF)

B1

X

ใช้ได้วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง​สำหรับ​กลุ่มนี้

(IUF)

A

X

ใช้ได้วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง​สำหรับ​กลุ่มนี้

(IUF)

X: ตำแหน่ง ISOFIX ไม่​เหมาะ​สำหรับ​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็กแบบ ISOFIX ใน​ประเภท​น้ำหนักและ/หรือ​ประเภท​ขนาดนี้

IL: เหมาะ​สำหรับ​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็กแบบ ISOFIX เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​เหล่านี้​จะ​ใช้​สำหรับ​รถ​รุ่น​พิเศษ​ใน​หมวด​ที่​มี​จำนวน​จำกัด​หรือ​กึ่ง​ใช้ได้ทั่วไป

IUF: เหมาะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก ISOFIX ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้าน​หน้าที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้​ทั่วไป​สำหรับ​ประเภท​น้ำหนักนี้

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ได้เลือกคลาสขนาด ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​ระบบ​ตัวยึดISOFIX อย่างถูกต้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่