ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เด็ก​ทุก​วัย​และ​ทุก​ขนาด​ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้อง​เสมอ​เมื่อ​นั่ง​อยู่​ในรถ ห้าม​ให้​เด็ก​นั่ง​บน​ตัก​ของผู้ใหญ่

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​เด็ก​ใช้​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง​ให้​นาน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ อย่าง​น้อย​ที่สุด​จนกว่า​จะอายุ 3-4 ปี จากนั้น​ใช้​เบาะ​รอง​นั่ง​สำหรับเด็ก/เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหน้า​จนกว่า​จะอายุ 10 ปี

สำหรับ​ตำแหน่ง​ที่​เด็ก​นั่ง​ใน​รถ​และ​การ​เลือกใช้​อุปกรณ์ ต้อง​พิจารณา​ตาม​น้ำหนัก​และ​ขนาด​ของ​เด็ก โปรด​ดูที่ ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

บันทึก

ข้อกำหนด​ต่างๆ เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ใน​รถยนต์​ของ​เด็ก​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ไป​ตาม​ข้อกำหนด​ของ​แต่​ละประเทศ ตรวจสอบ​ข้อกำหนด​ก่อน​การ​ใช้งาน

วอล​โว่​มี​อุปกรณ์เสริม​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก (เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก เบาะ​รอง​นั่ง และ​อุปกรณ์ยึด) ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​สำหรับ​รถ​ของ​ท่านโดยเฉพาะ เมื่อ​ใช้​อุปกรณ์เสริม​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ของ​วอล​โว่ เด็ก​จะ​อยู่​ใน​สภาพแวดล้อม​การ​เดินทาง​ใน​รถ​ที่​ปลอดภัย​สูงสุด นอกจากนี้ อุปกรณ์เสริม​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ยัง​ติดตั้ง​และ​ใช้​งาน​ง่าย​อีกด้วย

บันทึก

หาก​มี​คำถาม​สงสัย​เกี่ยวกับ​การ​ติดตั้ง​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก กรุณา​ติดต่อ​ผู้ผลิต​เพื่อ​ขอรับ​คำแนะนำ​ที่ถูกต้อง

ล็อก​ป้องกันเด็ก

สำหรับ​ประตู​ด้านหลัง​และ​กระจก​ประตูด้านหลัง* ท่านสามารถ ระงับ​การ​ทำงาน​แบบ​แมนนวล หรือ แบบไฟฟ้า* เพื่อให้​ไม่​สามารถ​เปิด​จาก​ภายใน​รถได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่