ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เด็ก​ควร​นั่ง​อย่าง​สบาย​และปลอดภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​อย่างถูกต้อง

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไม่​สามารถ​ใช้​ร่วมกันได้

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไม่​สามารถ​ใช้​ร่วมกันได้

บันทึก

เมื่อ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก สิ่ง​สำคัญ​คือ​จะต้อง​อ่าน​คำแนะนำ​การ​ติดตั้ง​ที่​ให้​มา​อย่างละเอียด

คำเตือน

ห้าม​ยึด​สาย​รัด​ของ​ที่​นั่ง​เด็ก​เข้า​กับ​ก้าน​ปรับ​ที่​นั่ง​ตามแนวนอน​, สปริง หรือ​ราง​และ​คาน​ด้าน​ใต้​ที่นั่ง ขอบ​คม​ต่างๆ อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​สาย​รัดได้

ให้​ดู​วิธี​ติดตั้ง​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​อย่าง​ถูกต้อง​จาก​คำแนะนำ​ใน​การติดตั้ง

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่แนะนำ

สำหรับ​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​อื่นๆ รถ​ของ​ท่าน​ควร​จะ​มี​อยู่​ใน​รายการ​รถ​ที่​แนบ​มา​ของ​ผู้ผลิต หรือ​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้​ทั่วไป​ตาม​ข้อบังคับ​ทางกฎหมาย ECE R44

น้ำหนัก

เบาะ​นั่งด้านหน้า (ยกเลิก​การ​ทำงาน​ถุง​ลมนิรภัย)

เบาะ​นั่ง​หลัง​ด้าน​ที่​ติด​กับกระจก

เบาะ​นั่ง​หลัง​ตรงกลาง

กลุ่ม 0

สูงสุด 10 กก.

กลุ่ม 0+

สูงสุด 13 กก.

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​ของ​วอลโว่ (Volvo Infant Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​ระบบ​ที่ยึด ISOFIX

หมายเลข​รับรองประเภท: E1 04301146

(L)

กลุ่ม 0

สูงสุด 10 กก.

กลุ่ม 0+

สูงสุด 13 กก.

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​ของ​วอลโว่ (Volvo Infant Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E1 04301146

(U)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​ของ​วอลโว่ (Volvo Infant Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E1 04301146

(U)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​ของ​วอลโว่ (Volvo Infant Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E1 04301146

(U)

กลุ่ม 0

สูงสุด 10 กก.

กลุ่ม 0+

สูงสุด 13 กก.

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง (Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 03135

(L)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง (Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 03135

(L)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง (Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 03135

(L)

กลุ่ม 0

สูงสุด 10 กก.

กลุ่ม 0+

สูงสุด 13 กก.

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้ทั่วไป

(U)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้ทั่วไป

(U)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้ทั่วไป

(U)

กลุ่ม 1

9-18 กก.

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง/แบบ​หัน​ได้​ของ​วอลโว่ (Volvo Convertible Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04192

(L)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง/แบบ​หัน​ได้​ของ​วอลโว่ (Volvo Convertible Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04192

(L)

กลุ่ม 1

9-18 กก.

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง (Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 03135

(L)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง (Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 03135

(L)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง (Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 03135

(L)

กลุ่ม 1

9-18 กก.

Britax Fixway – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง​ยึด​ด้วย​ระบบ​ที่ยึด ISOFIX และ​แถบรัด

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 03171

(L)

กลุ่ม 1

9-18 กก.

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้ทั่วไป

(U)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้ทั่วไป

(U)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้ทั่วไป

(U)

กลุ่ม 2

15–25 กก.

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง/แบบ​หัน​ได้​ของ​วอลโว่ (Volvo Convertible Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04192

(L)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง/แบบ​หัน​ได้​ของ​วอลโว่ (Volvo Convertible Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้าง​หลัง ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​แถบ​รัด​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04192

(L)

กลุ่ม 2

15–25 กก.

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง/แบบ​หัน​ได้​ของ​วอลโว่ (Volvo Convertible Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหน้า ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04191

(U)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง/แบบ​หัน​ได้​ของ​วอลโว่ (Volvo Convertible Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหน้า ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04191

(U)

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหลัง/แบบ​หัน​ได้​ของ​วอลโว่ (Volvo Convertible Child Seat) – เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​หน้า​ไป​ข้างหน้า ยึด​ด้วย​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของรถ

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04191

(U)

กลุ่ม 2/3

15–36 กก.

เบาะ​รอง​นั่ง​ที่​มี​หรือไม่​มี​พนัก​พิงหลัง (Booster Cushion with and without backrest)

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04216

(UF)

เบาะ​รอง​นั่ง​ที่​มี​หรือไม่​มี​พนัก​พิงหลัง (Booster Cushion with and without backrest)

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04216

(UF)

เบาะ​รอง​นั่ง​ที่​มี​หรือไม่​มี​พนัก​พิงหลัง (Booster Cushion with and without backrest)

หมายเลข​รับรองประเภท: E5 04216

(UF)

กลุ่ม 2/3

15–36 กก.

เบาะ​รอง​นั่ง​ของ​วอล​โว่​แบบ​มี​พนัก​พิงหลัง (Volvo Booster Seat with backrest)

หมายเลข​รับรองประเภท: E1 04301169

(UF)

เบาะ​รอง​นั่ง​ของ​วอล​โว่​แบบ​มี​พนัก​พิงหลัง (Volvo Booster Seat with backrest)

หมายเลข​รับรองประเภท: E1 04301169

(UF)

เบาะ​รอง​นั่ง​ของ​วอล​โว่​แบบ​มี​พนัก​พิงหลัง (Volvo Booster Seat with backrest)

หมายเลข​รับรองประเภท: E1 04301169

(UF)

L: เหมาะ​สำหรับ​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​เฉพาะ​บางรุ่น เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​เหล่านี้​จะ​ใช้​สำหรับ​รถ​รุ่น​พิเศษ​ใน​หมวด​ที่​มี​จำนวน​จำกัด​หรือ​กึ่ง​ใช้ได้ทั่วไป

U: เหมาะ​สำหรับ​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้​ทั่วไป​สำหรับ​ประเภท​น้ำหนักนี้

UF: เหมาะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้าน​หน้าที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้​ทั่วไป​สำหรับ​ประเภท​น้ำหนักนี้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่