ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - ISOFIX

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ISOFIX เป็น​ระบบ​ตัว​ยึดสำหรับที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ภายในรถ ที่​เป็นไป​ตาม​มาตรฐาน​ระดับนานาชาติ

จุด​ยึด​สำหรับ​ระบบ​ที่ยึด ISOFIX ซ่อน​อยู่​หลัง​ส่วนล่าง​ของ​พนัก​พิง​หลัง​ของ​เบาะ​นั่ง​หลัง​ด้าน​ที่​ติด​กับกระจก

ตำแหน่ง​ของ​จุด​ยึด​ต่างๆ จะ​แสดง​ไว้​โดย​สัญลักษณ์​ต่างๆ ใน​วัสดุ​หุ้ม​เบาะ​ของ​พนัก​พิงหลัง (ดู​ภาพประกอบ​ก่อนหน้า)

กด​เบาะ​นั่ง​ลง​เพื่อให้​เข้าถึง​จุด​ยึดต่างๆ

ทำ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​การ​ติดตั้ง​ของ​ผู้ผลิต​เสมอ​เมื่อ​ทำ​การ​ติดตั้ง​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​กับ​จุดยึด ISOFIX ต่างๆ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่