ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - ตำแหน่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้าเปิด​ใช้งาน ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​ผู้โดยสาร​ไว้ จะต้องติดตั้งที่​นั่ง​สำหรับเด็ก/เบาะ​รอง​นั่งเสริม ไว้​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลังเสมอ ถ้า​เด็ก​กำลัง​นั่ง​ใน​เบาะ​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​สาหัส​ได้ ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​พองตัว

ป้าย​เตือน​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสาร​จะ​ติด​อยู่​ภายใน​รถ​ที่​ตำแหน่ง​ใด​ตำแหน่ง​หนึ่ง​จาก​สอง​ตำแหน่งต่อไปนี้:

ตำแหน่งที่ 1: ตำแหน่ง​ของ​ป้าย​ถุง​ลม​นิรภัย​บน​ที่​บัง​แดด​ด้านผู้โดยสาร

ตำแหน่งที่ 1: ตำแหน่ง​ของ​ป้าย​ถุง​ลม​นิรภัย​บน​ที่​บัง​แดด​ด้านผู้โดยสาร

ตำแหน่งที่ 2: ตำแหน่ง​ของ​ป้าย​ถุง​ลม​นิรภัย​บน​เสา​ประตู​ด้านผู้โดยสาร ป้าย​จะ​สามารถ​มองเห็น​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตูผู้โดยสาร

ตำแหน่งที่ 2: ตำแหน่ง​ของ​ป้าย​ถุง​ลม​นิรภัย​บน​เสา​ประตู​ด้านผู้โดยสาร ป้าย​จะ​สามารถ​มองเห็น​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตูผู้โดยสาร

       

  ท่าน​สามารถวาง:

 • ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก/เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ได้ ถ้า​ได้​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​ผู้โดยสาร​ด้านหน้าแล้ว
 • เบาะ​นั่ง​สำหรับเด็ก/เบาะ​รอง​นั่ง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ที่​ใน​เบาะ​นั่งด้านหลัง

คำเตือน

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ที่​มี​การ​ป้องกัน​โดย​การ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัยไว้ หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​นี้ เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรง​หรือ​เสียชีวิตได้

คำเตือน

ถ้า​ถุง​ลมนิรภัย (SRS) ถูก​เปิด​ใช้​งาน ห้าม​ให้​เด็ก​นั่ง​ใน​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​หรือ​บน​เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​ที่​เบาะ​นั่งด้านหน้า

ห้าม​ยืน​หรือ​นั่ง​ที่​ด้านหน้า​ของ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสารด้านหน้า

ห้าม​เด็ก​ที่​มี​ความ​สูง​ต่ำกว่า 140 ซม. นั่ง​ใน​เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​เปิด​ใช้งาน

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิตได้

คำเตือน

ห้าม​ใช้​เบาะเสริม/ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​คาน​เหล็ก​หรือ​ที่​นั่ง​ประเภท​ที่​ออกแบบ​มา​ให้​สามารถ​วาง​บน​ปุ่ม​ปลด​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ปลด​ออก​ได้เอง

ห้าม​ให้​ส่วนบน​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​วาง​ชิด​กับ​กระจกหน้า


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่