ถุง​ลมนิรภัย

ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อ​เป็น​การ​เสริม​การ​ป้องกันโดย เข็ม​ขัดนิรภัย รถยนต์​จะติดตั้ง ถุง​ลมนิรภัย ด้านคนขับ

ถุง​ลม​นิรภัย​นี้​ติดตั้ง​อยู่​ใน​ตรง​กลาง​ของพวงมาลัย พวงมาลัย​จะ​มีเครื่องหมาย AIRBAG กำกับไว้

คำเตือน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​เป็น​อุปกรณ์​ที่​ทำงานร่วมกัน ถ้า​ไม่​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ใช้​งาน​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ป้องกัน​อันตราย​จาก​ถุง​ลม​นิรภัย​ลดลง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่