WHIPS

ข้อมูล​ทั่วไปเกี่ยวกับ WHIPS (การ​ป้องกัน​บริเวณลำคอ)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

WHIPS (ระบบ​ป้องกัน​บริเวณลำคอ) เป็น​ระบบ​ที่​ป้องกัน​การ​บาดเจ็บ​บริเวณลำคอ ระบบ​นี้​ประกอบด้วย​พนัก​พิง​แบบ​ดูด​ซับ​พลังงาน​และ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ที่​ออกแบบ​มา​เป็น​พิเศษ​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า

ระบบ WHIPS จะ​ทำงาน​เมื่อ​เกิด​การ​ชน​ที่​ด้านหลัง​รถ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​มุม​และ​ความเร็ว​ของ​การ​ชน และ​ลักษณะ​ของ​รถ​ที่​เข้า​มาชน

คำเตือน

ระบบ WHIPS เป็น​ระบบ​ที่​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​เข็ม​ขัดนิรภัย ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัยเสมอ

คุณสมบัติ​ของ​ที่นั่ง

เมื่อระบบ WHIPS ถูก​กระตุ้น​การ​ทำงาน พนัก​พิง​หลัง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​เอน​ไป​ด้านหลัง เพื่อ​เปลี่ยน​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ของ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่งด้านหน้า ซึ่ง​จะ​ช่วย​ลด​อันตราย​จาก​การ​บาดเจ็บ​ที่​ศีรษะ​จนถึงลำคอ

คำเตือน

ห้าม​ดัดแปลง​หรือ​ซ่อมแซม​ที่​นั่ง​หรือระบบ WHIPS ด้วยตัวเอง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่