WHIPS

WHIPS - ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ปกป้อง​สำหรับ​เด็ก​ที่​นั่ง​อยู่​ใน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​หรือ​บน​เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​จะ​ไม่​ลดลง​แต่​อย่าง​ใด​เมื่อใช้ระบบ WHIPS

ถ้า​รถ​ไม่มีถุง​ลม​นิรภัย​ที่​พร้อมทำงาน ที่​ด้าน​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า จะ​สามารถวางที่​นั่ง​สำหรับเด็ก/เบาะ​รอง​นั่งเสริม ไว้​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้าได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่