ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - สารซีล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กระปุก (ขวด) พร้อมด้วย ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน จะ​มี​สาร​ซี​ลซึ่ง​สามารถ​เปลี่ยนได้

เปลี่ยน​ขวด​หลังจาก​วันหมดอายุ กำจัด​ขวด​เก่า​ใน​วิธี​เดียวกับ​การ​กำจัด​ขยะ​ที่​เป็น​อันตราย​ต่อสิ่งแวดล้อม

คำเตือน

ขวด​ประกอบด้วยเอธานอล 1.2 และ​กาว​ยาง​ลา​เท็กซ์ธรรมชาติ

อาจ​เป็น​อันตราย​หาก​กลืน​กิน​เข้าไป หาก​สัมผัส​โดน​ผิวหนัง​อาจ​เกิด​การ​แพ้ได้

หลีกเลี่ยง​อย่า​ให้​โดน​ผิวหนัง​และดวงตา

เก็บ​ให้​พ้น​มือเด็ก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่