ยางรถยนต์

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป สำหรับ​บาง​ตลาด การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เป็น​อุปกรณ์​มาตรฐาน​ตาม​ข้อกำหนด​ตามกฎหมาย

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​มี​อยู่​สอง​ระบบ​ด้วยกัน นั่นคือ TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) และ TM (Tyre Monitor) ใน​กรณี​ที่​ไม่​แน่ใจ​ว่า​รถ​ติดตั้ง​ระบบ​แบบ​ใด​ไว้ ให้​เปิด​ระบบเมนู MY CAR แล้ว​ค้นหา​การ​ตั้ง​ค่า​ของรถ:

ระบบ​ไม่​เปลี่ยน​การ​บำรุงรักษา​ยางปกติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่