ไร้กุญแจ

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​ทำงาน​กับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อย่างปลอดภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของ​รถ​จะต้อง​ได้รับ​การ​ดูแล​รักษา​เป็น​อย่างดี

ถ้า​ลืม​กุญแจ​รีโมตคอนโทรลสำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่มี PCC (ชุด​ติดต่อสื่อสาร​กับ​รถส่วนบุุคคล) เท่านั้น ชุด​ใด​ชุด​หนึ่ง​ทิ้ง​ไว้​ใน​รถ ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​ของ​กุญแจ​ชุด​นั้น​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน ใน​กรณี​ที่​มี​การ​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อีก​ชุด​หนึ่ง​ของ​รถ เป็นต้น ผู้​ที่​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​จะ​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​รถได้

เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อีก​ชุด​หนึ่ง​ใน​ครั้ง​ถัดไป กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​ถูก​ลืม​ทิ้ง​ไว้​ใน​รถ​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​อีกครั้ง

สำคัญ

หลีกเลี่ยง​การ​ทิ้ง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่มี PCC ไว้​ในรถ ถ้า​มี​ผู้​บุก​รุก​เข้า​ไป​ใน​รถ​และ​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไป ผู้​นั้น​จะ​สามารถ​สตาร์ต​รถ​โดย​การ​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ใน​สวิตช์​กุญแจ และ​กดปุ่ม START/STOP ENGINE ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่