แผง​หน้าปัด​แบบรวม

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก - ภาพรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอแสดงผล​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ รวมถึง​ข้อความต่างๆ

จอ​แสดงข้อมูล

จอ​แสดงข้อมูล​, แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

จอ​แสดงข้อมูล​, แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ เช่น ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ และ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง รวมถึง​ข้อความต่างๆ ข้อมูล​จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​และข้อความ คำอธิบาย​เพิ่มเติม​มี​อยู่​ใต้​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ที่​ใช้​จอแสดงผลนี้

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง

เกจ​วัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง เมื่อ​ตัว​แสดงผล​ลด​ระดับ​ลง​ไป​ถึง​เครื่องหมาย​สี​ขาว​เพียง​ขีดเดียว

เมื่อข้อความ "Distance to empty fuel tank:" ใน​จอแสดงผล​เริ่มแสดง "----" เครื่องหมาย​จะ​กลายเป็น​สีแดง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​สี​เหลือง​สำหรับ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถัง​ต่ำ​จะ​ติด​สว่างขึ้น โปรดดู คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม และ การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
Eco meter มาตร​วัด​นี้​จะ​เป็น​ตัว​บ่งชี้​ว่า ท่าน​กำลัง​ขับ​ขี่​รถ​อย่าง​ประหยัด​พลังงาน​มาก​น้อยเพียงใด ยิ่ง​ค่าที่​อ่าน​ได้​สูง​มาก​เท่าใด ก็​หมายความ​ว่า​ประหยัด​พลังงาน​มาก​ขึ้นเท่านั้น
มาตร​วัดความเร็ว
มาตร​วัด​รอบเครื่องยนต์ มาตร​วัด​นี้​จะ​แสดง​ความเร็ว​รอบ​เครื่องยนต์​ใน​หน่วย​พัน​รอบ​ต่อนาที (rpm)
ไฟ​แสดง​คันเกียร์

เกียร์ธรรมดา

/ไฟ​แสดง​ตำแหน่งเกียร์

เกียร์อัตโนมัติ

ดูที่ ไฟ​แสดงเกียร์, ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronic หรือ ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Powershift ประกอบด้วย

สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

ตัว​แสดงผล​และ​สัญลักษณ์เตือน​, แผง​หน้าปัด​แบบอนาล็อก

ตัว​แสดงผล​และ​สัญลักษณ์เตือน​, แผง​หน้าปัด​แบบอนาล็อก

สัญลักษณ์แสดง
สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน
สัญลักษณ์เตือน

เครื่องยนต์​บาง​รุ่น​จะ​ไม่​มี​ระบบ​เตือน​การ​สูญเสีย​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น ใน​รถ​ที่​ใช้​เครื่องยนต์​รุ่น​เหล่านี้ จะ​ไม่​มี​สัญลักษณ์​สำหรับ​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ การ​เตือน​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ​จะ​แสดง​โดย​ใช้​ข้อความ​ใน​จอแสดงผล สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ดูที่ น้ำมันเครื่อง - ทั่วไป

การ​ตรวจสอบ​การทำงาน

นอกเหนือจาก​สัญลักษณ์​ที่​ตรง​กลาง​ของ​จอ​แสดง​ข้อมูล​แล้ว ไฟ​แสดง​และ​สัญลักษณ์​เตือน​ทั้งหมด​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์ เมื่อ​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ติด​แล้ว สัญลักษณ์​ทั้งหมด​ควร​จะ​ดับ​ลง ยกเว้น​สัญลักษณ์​เบรก​จอด ซึ่ง​จะ​ดับ​ลง​เมื่อ​ปลด​เบรก​จอด​แล้วเท่านั้น

ถ้า​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ไม่​ติด หรือ​เมื่อ​มี​การ​ตรวจสอบ​การ​ทำงาน​ที่​ตำแหน่ง​กุญแจสตาร์ต II สัญลักษณ์​ทั้งหมด​จะ​ดับ​ลง​ภายใน​สอง​ถึง​สาม​วินาที ยกเว้น​สัญลักษณ์​สำหรับ​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ​การ​ปล่อย​ไอ​เสีย​ของ​รถ และ​สัญลักษณ์​สำหรับ​ความ​ดัน​น้ำมันต่ำ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่