แผง​หน้าปัด​แบบรวม

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล - ภาพรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอแสดงผล​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ รวมถึง​ข้อความต่างๆ

จอ​แสดงข้อมูล

จอ​แสดงข้อมูล​, แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล

จอ​แสดงข้อมูล​, แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล*

จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ เช่น ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ และ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง รวมถึง​ข้อความต่างๆ ข้อมูล​จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​และข้อความ คำอธิบาย​เพิ่มเติม​มี​อยู่​ใต้​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ที่​ใช้​จอแสดงผลนี้

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง

ท่าน​สามารถ​เลือกธีม​อื่นๆ สำหรับ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบ​ดิจิตอลได้ ธีม​ที่​สามารถ​เลือก​ได้ ได้แก่ "Elegance", "Eco" และ "Performance"

เมื่อ​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ จะ​สามารถ​เลือกธีม​ได้​เพียงธีม​เดียวเท่านั้น

ใน​การ​เลือกธีม ให้​กดปุ่ม OK ที่​สวิตช์​โยก​ด้านซ้าย แล้ว​เลือก​ตัวเลือกเมนู Themes โดย​การ​หมุน​ปุ่ม​หมุน​บน​คันสวิตช์ กดปุ่ม OK หมุน​ปุ่ม​หมุน​เพื่อ​เลือกธีม และ​ยืนยัน​การ​เลือก​โดย​การ​กดปุ่ม OK

ใน​บาง​รุ่น ลักษณะ​ที่​ปรากฏ​ของ​หน้าจอ​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​เป็นไป​ตามธีม​ที่​เลือก​ไว้​สำหรับ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ตั้ง​โหมด​ความ​คมชัด​และ​โหมด​สี​สำหรับ​มาตร​วัด​โดย​ใช้​สวิตช์​โยก​ด้านซ้าย​ได้​อีกด้วย

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​จัดการ​เมนู โปรด​ดูที่ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ตัว​เลือกธีม​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โหมด​ความ​คมชัด​และ​โหมด​สี​จะ​สามารถ​บันทึก​ไว้​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แต่​ละ​ชุด​ใน​หน่วยความจำ​กุญแจรถ* ได้ ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​กำหนดค่า​ส่วนบุคคล

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม "Elegance"

เกจ​วัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง เมื่อ​ตัว​แสดงผล​ลด​ระดับ​ลง​ไป​ถึง​เครื่องหมาย​สี​ขาว​เพียง​ขีดเดียว

เมื่อข้อความ "Distance to empty fuel tank:" ใน​จอแสดงผล​เริ่มแสดง "----" เครื่องหมาย​จะ​กลายเป็น​สีแดง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​สี​เหลือง​สำหรับ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถัง​ต่ำ​จะ​ติด​สว่างขึ้น โปรดดู คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม และ การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
เกจ​วัด​อุณหภูมิ​น้ำ​หล่อ​เย็นเครื่องยนต์
มาตร​วัดความเร็ว
มาตร​วัด​รอบเครื่องยนต์ มาตร​วัด​นี้​จะ​แสดง​ความเร็ว​รอบ​เครื่องยนต์​ใน​หน่วย​พัน​รอบ​ต่อนาที (rpm)
ไฟ​แสดง​คันเกียร์

เกียร์ธรรมดา

/ไฟ​แสดง​ตำแหน่งเกียร์

เกียร์อัตโนมัติ

ดูที่ ไฟ​แสดงเกียร์, ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronic หรือ ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Powershift ประกอบด้วย
เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม "Eco"

มาตร​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อ​ตัว​แสดงผล​ลด​ระดับ​ลง​ไป​ถึง​เครื่องหมาย​สี​ขาว​เพียง​ขีดเดียว

เมื่อข้อความ "Distance to empty fuel tank:" ใน​จอแสดงผล​เริ่มแสดง "----" เครื่องหมาย​จะ​กลายเป็น​สีแดง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​สี​เหลือง​สำหรับ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถัง​ต่ำ​จะ​ติด​สว่างขึ้น โปรดดู คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม และ การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
มาตร​วัดความเร็ว
มาตร​วัด​รอบเครื่องยนต์ มาตร​วัด​นี้​จะ​แสดง​ความเร็ว​รอบ​เครื่องยนต์​ใน​หน่วย​พัน​รอบ​ต่อนาที (rpm)
ไฟ​แสดง​คันเกียร์

เกียร์ธรรมดา

/ไฟ​แสดง​ตำแหน่งเกียร์

เกียร์อัตโนมัติ

ดูที่ ไฟ​แสดงเกียร์, ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronicชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Powershift ประกอบด้วย
เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม "Performance"

มาตร​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อ​ตัว​แสดงผล​ลด​ระดับ​ลง​ไป​ถึง​เครื่องหมาย​สี​ขาว​เพียง​ขีดเดียว

เมื่อข้อความ "Distance to empty fuel tank:" ใน​จอแสดงผล​เริ่มแสดง "----" เครื่องหมาย​จะ​กลายเป็น​สีแดง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​สี​เหลือง​สำหรับ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถัง​ต่ำ​จะ​ติด​สว่างขึ้น โปรดดู คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม และ การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
เกจ​วัด​อุณหภูมิ​น้ำ​หล่อ​เย็นเครื่องยนต์
มาตร​วัดความเร็ว
มาตร​วัด​รอบเครื่องยนต์ มาตร​วัด​นี้​จะ​แสดง​ความเร็ว​รอบ​เครื่องยนต์​ใน​หน่วย​พัน​รอบ​ต่อนาที (rpm)
ไฟ​แสดง​คันเกียร์

เกียร์ธรรมดา

/ไฟ​แสดง​ตำแหน่งเกียร์

เกียร์อัตโนมัติ

ดูที่ ไฟ​แสดงเกียร์, ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronicชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Powershift ประกอบด้วย

สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

ตัว​แสดงผล​และ​สัญลักษณ์เตือน​, แผง​หน้าปัด​แบบดิจิตอล

ตัว​แสดงผล​และ​สัญลักษณ์เตือน​, แผง​หน้าปัด​แบบดิจิตอล

สัญลักษณ์แสดง
สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน
สัญลักษณ์เตือน

เครื่องยนต์​บาง​รุ่น​จะ​ไม่​มี​ระบบ​เตือน​การ​สูญเสีย​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น ใน​รถ​ที่​ใช้​เครื่องยนต์​รุ่น​เหล่านี้ จะ​ไม่​มี​สัญลักษณ์​สำหรับ​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ การ​เตือน​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ​จะ​แสดง​โดย​ใช้​ข้อความ​ใน​จอแสดงผล สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ดูที่ น้ำมันเครื่อง - ทั่วไป

การ​ตรวจสอบ​การทำงาน

นอกเหนือจาก​สัญลักษณ์​ที่​ตรง​กลาง​ของ​จอ​แสดง​ข้อมูล​แล้ว ไฟ​แสดง​และ​สัญลักษณ์​เตือน​ทั้งหมด​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์ เมื่อ​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ติด​แล้ว สัญลักษณ์​ทั้งหมด​ควร​จะ​ดับ​ลง ยกเว้น​สัญลักษณ์​เบรก​จอด ซึ่ง​จะ​ดับ​ลง​เมื่อ​ปลด​เบรก​จอด​แล้วเท่านั้น

ถ้า​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ไม่​ติด หรือ​เมื่อ​มี​การ​ตรวจสอบ​การ​ทำงาน​ที่​ตำแหน่ง​กุญแจสตาร์ต II สัญลักษณ์​ทั้งหมด​จะ​ดับ​ลง​ภายใน​สอง​ถึง​สาม​วินาที ยกเว้น​สัญลักษณ์​สำหรับ​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ​การ​ปล่อย​ไอ​เสีย​ของ​รถ และ​สัญลักษณ์​สำหรับ​ความ​ดัน​น้ำมันต่ำ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่