แผง​หน้าปัด​แบบรวม

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ใบอนุญาต

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใบอนุญาต​คือ ข้อตกลง​สำหรับ​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง ข้อความ​ต่อไปนี้​คือ​ข้อตกลง​ของ​วอล​โว่​กับผู้ผลิต/ผู้พัฒนา และ​จะ​เป็นภาษาอังกฤษ

Combined Instrument Panel Software

Open Source Software Notice

This product uses certain free / open source and other software originating from third parties, that is subject to the GNU Lesser General Public License version 2 (LGPLv2), The FreeType Project License ("FreeType License") and other different and/or additional copy right licenses, disclaimers and notices. The links to access the exact terms of LGPLv2, and the other open source software licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you below. Please refer to the exact terms of the relevant License, regarding your rights under said licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to provide the source code of said free/open source software to you for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request. Please contact your nearest Volvo Dealer.

The offer is valid for a period of at least three (3) years from the date of the distribution of this product by VCC / or for as long as VCC offers spare parts or customer support.

Portions of this product uses software copyrighted © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Portions of this product uses software with Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio (http://www.lua.org/)

This product includes software under following licenses:

       

  LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

 • GNU FriBidi
 • DevIL
       

  The FreeType Project License: http://git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT

 • FreeType 2
       

  MIT License: http: http://opensource.org/licenses/mit-license.html

 • Lua

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่