แผง​หน้าปัด​แบบรวม

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​แสดงผล​ต่างๆ ใช้​ใน​การ​แจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​ที่​สั่งงาน ว่า​ระบบ​นั้นๆ กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​มีข้อผิดพลาด/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

สัญลักษณ์แสดง

สัญลักษณ์

ความหมาย

ข้อบกพร่อง​ในระบบ ABL

ระบบ​ไอเสีย

ข้อบกพร่อง​ในระบบ ABS

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ถูกกระตุ้น

ระบบ​เสถียรภาพ ดูที่ ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) - ทั่วไป

ระบบเสถียรภาพ​, โหมด​สปอร์ต ดูที่ ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) - การทำงาน

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์ล่วงหน้า (ดีเซล)

ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถังต่ำ

ข้อมูล อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดง

ไฟ​สูง เปิด

ไฟ​เลี้ยวซ้าย

ไฟ​เลี้ยวขวา

Eco- ฟังก์ชัน​เปิด​ทำงาน ดูที่ ECO

Start/Stop - การ​ดับ​เครื่องยนต์​โดย​อัตโนมัติ โปรด​ดูที่ Start/Stop - ฟังก์ชัน​และ​การ​ใช้งาน

ระบบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง ดูที่ การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

ข้อบกพร่อง​ในระบบ ABL

สัญลักษณ์​นี้​จะ​สว่าง​ขึ้น​หาก​เกิด​ข้อบกพร่อง​ใน​การ​ทำงานระบบ ABL (ไฟ​ส่อง​สว่าง​ปรับ​ตาม​การ​หัน​เลี้ยว​ของ​พวงมาลัย​แบบ​แอกทีฟ)

ระบบ​ไอเสีย

ถ้า​สัญลักษณ์​นี้​ติด​สว่าง​ขึ้น​หลังจาก​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ติด​แล้ว อาจ​เนื่องมาจาก​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ​ไอ​เสีย​ของรถ ขับ​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​เพื่อ​เข้า​รับ​การตรวจสอบ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ข้อบกพร่อง​ในระบบ ABS

หาก​สัญลักษณ์​นี้​สว่าง​ขึ้น แสดง​ว่า​ระบบ​ไม่ทำงาน ระบบ​เบรก​ปกติ​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​ต่อไป แต่​จะ​ไม่​มี​การ​ทำงานของ ABS

ให้​หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​และ​ดับเครื่องยนต์

สตาร์ต​เครื่องยนต์​อีกครั้ง

หาก​สัญลักษณ์​สว่าง​ค้าง​อยู่ ให้​ขับ​รถ​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​เพื่อ​ตรวจสอบระบบ ABS วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ถูกกระตุ้น

สัญลักษณ์​นี้​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ

หาก​สัญลักษณ์​กะพริบ​แสดง​ว่า​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​ทำงานอยู่ หาก​สัญลักษณ์​สว่าง​ค้าง​อยู่ แสดง​ว่า​มี​ข้อบกพร่อง​ในระบบ

ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ​, โหมด Sport

โหมด​สปอร์ต​ทำ​ให้​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ฉับ​ไวยิ่งขึ้น ระบบ​จะ​ตรวจดู​ว่า แป้น​คันเร่ง การ​หมุน​พวงมาลัย และ​การ​เข้า​โค้ง​มี​การ​ทำงาน​สูง​กว่า​ใน​การ​ขับ​ขี่​ปกติ​หรือไม่ และ​ให้​ส่วน​หลัง​ของ​รถ​สามารถ​ลื่น​ไถล​ใน​ลักษณะ​ที่​ควบคุม​ได้​ใน​ระดับ​หนึ่ง จากนั้น​ระบบ​จะ​แทรกแซง​และ​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของรถ สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​โหมด​สปอร์ตทำงาน

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์ล่วงหน้า (ดีเซล)

สัญลักษณ์​นี้​จะ​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​มี​การ​อุ่น​เครื่องยนต์ล่วงหน้า โดย​ส่วน​ใหญ่​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ล่วงหน้า​จะ​ทำงาน​เนื่องจาก​อุณหภูมิต่ำ

ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถังต่ำ

เมื่อ​สัญลักษณ์​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ระดับ​น้ำมัน​ใน​ถัง​เชื้อเพลิง​ต่ำ ให้​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ในทันที​ที่​เป็นไปได้

ข้อมูล อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดง

เมื่อ​ระบบ​ใด​ระบบ​หนึ่ง​ของ​รถ​ไม่​ปฏิบัติงาน​ตามที่​กำหนด สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​นี้​จะ​สว่าง​ขึ้น และ​จะ​แสดง​ข้อความ​บน​จอ​แสดงข้อมูล ข้อความ​นี้​สามารถ​ลบ​ได้​โดย​ใช้ปุ่ม OK (ดูที่ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม) หรือ​ข้อความ​จะ​หายไป​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ผ่าน​ไป​ช่วงเวลาหนึ่ง (เวลา​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ฟังก์ชัน​ที่แสดง) สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​นี้​อาจ​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​สัญลักษณ์​อื่นด้วย

บันทึก

เมื่อ​ข้อความ​เตือน​เข้า​รับ​บริการ​แสดง​ขึ้น สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​จะ​ถูก​ลบทิ้ง​ได้​โดย​ใช้ปุ่ม OK หรือ​จะ​หายไป​เอง​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​ระยะหนึ่ง

ไฟ​สูง เปิด

สัญลักษณ์​จะ​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เปิด​ไฟ​สูง​และ​เมื่อ​กะพริบ​ไฟสูง

ไฟ​เลี้ยวซ้าย/ขวา

สัญลักษณ์​ไฟ​เลี้ยว​ทั้ง​สอง​ตัว​จะ​กะพริบ​เมื่อ​ใช้​ไฟ​กะพริบ​ไฟ​เตือนฉุกเฉิน

ฟังก์ชัน Eco เปิดทำงาน

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อฟังก์ชัน Eco กำลัง​ทำงานอยู่

Start/Stop

สัญลักษณ์​จะ​ส่อง​สว่าง​เมื่อ​เครื่องยนต์​หยุด​การ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ

ระบบ​ความ​ดัน​ลมยาง

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ใน​กรณี​ที่​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ หรือ​ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ใน​ระบบ​ความ​ดัน​ลมยาง

ไฟเตือน – ไม่ได้​ปิดประตู

ถ้า​ประตู​ด้าน​ใด​ด้าน​หนึ่ง​ปิด​ไม่​สนิท ข้อมูล​หรือ​สัญลักษณ์​เตือน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​การ​แสดง​ภาพ​อธิบาย​ขึ้น​ใน​จอ​แสดงข้อมูล หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​โดยเร็ว​ที่สุด และ​ปิด​ประตู​ที่​เปิดอยู่

หาก​ขับ​รถ​ที่​ความเร็ว​ต่ำกว่า ประมาณ 7 กม./ชม. สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​จะ​สว่างขึ้น

หาก​ขับ​รถ​ที่​ความเร็ว​สูงกว่า ประมาณ 7 กม./ชม. สัญลักษณ์​เตือน​จะ​สว่างขึ้น

ถ้า​ฝา​กระโปรงหน้าเฉพาะ​รถ​ที่​มี​สัญญาณเตือน*ปิด​ไม่​สนิท สัญลักษณ์​เตือน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​การ​แสดง​ภาพ​อธิบาย​ขึ้น​ใน​จอ​แสดงข้อมูล หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​โดยเร็ว​ที่สุด และ​ปิด​ฝา​กระโปรงหลัง

ถ้า​ฝา​กระโปรง​หลัง​ปิด​ไม่​สนิท สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​การ​แสดง​ภาพ​อธิบาย​ขึ้น​ใน​จอ​แสดงข้อมูล หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​โดยเร็ว​ที่สุด และ​ปิด​ฝา​กระโปรงหลัง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่