แผง​หน้าปัด​แบบรวม

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​เตือน​จะแจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยว​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​สำคัญ​ที่​กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​แจ้ง​ให้​ทราบ​ว่า​มี​ข้อผิดพลาดร้ายแรง/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

สัญลักษณ์เตือน

สัญลักษณ์

ความหมาย

ความ​ดัน​น้ำมันต่ำเครื่องยนต์​บาง​รุ่น​จะ​ไม่​มี​ระบบ​เตือน​การ​สูญเสีย​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น ใน​รถ​ที่​ใช้​เครื่องยนต์​รุ่น​เหล่านี้ จะ​ไม่​มี​สัญลักษณ์​สำหรับ​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ การ​เตือน​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ​จะ​แสดง​โดย​ใช้​ข้อความ​ใน​จอแสดงผล สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ดูที่ น้ำมันเครื่อง - ทั่วไป

ใส่​เบรก​จอดรถ​, แผง​หน้าปัด​แบบดิจิตอล

ใส่​เบรก​จอดรถ​, แผง​หน้าปัด​แบบอนาล็อก

ถุง​ลมนิรภัย - SRS

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

อัล​เทอร์​เน​เตอร์​ไม่ชาร์จ

ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบเบรก

สัญญาณเตือน

ความ​ดัน​น้ำมันต่ำ

หาก​สัญลักษณ์​นี้​สว่าง​ขึ้น​ระหว่าง​ขับ​รถ แสดง​ว่า​ความ​ดัน​น้ำมันเครื่อง​ต่ำเกินไป ให้​ดับ​เครื่องยนต์​ทันที และ​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมันเครื่อง เติม​น้ำมัน​หากจำเป็น หาก​สัญลักษณ์​สว่าง​ขึ้น แต่​ระดับ​น้ำมัน​ปกติ โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ใช้​เบรก​จอดอยู่

สัญลักษณ์​จะ​สว่าง​ค้าง​อยู่​เมื่อ​มี​การ​ใช้​เบรกจอด สัญลักษณ์​จะ​กะพริบ​ในขณะ​ใช้​งาน จากนั้น​จะ​เปลี่ยนเป็น​สว่าง​อย่างต่อเนื่อง

สัญลักษณ์​ที่​กะพริบ​ใน​สถานการณ์​อื่น​นอกเหนือจาก​นี้ แสดง​ว่า​มี​ข้อบกพร่องเกิดขึ้น อ่าน​ข้อความ​ใน​จอ​แสดงข้อมูล

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ เบรกจอด

ถุง​ลมนิรภัย - SRS

หาก​สัญลักษณ์​นี้​สว่าง​ค้าง​อยู่ หรือ​สว่าง​ขึ้น​ในขณะ​ขับ​ขี่ แสดง​ว่า​ได้​ตรวจ​พบ​ข้อบกพร่อง​ใน​หัวล็​อก​เข็ม​ขัด​นิรภัย ระบบ SRS, SIPS, หรือ IC ให้​ขับ​รถ​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​เพื่อ​ตรวจสอบ​ระบบทันที วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

สัญลักษณ์​นี้​จะ​กะพริบ​ถ้า​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ไม่ได้​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย หรือ​ถ้า​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัยออก

อัล​เทอร์​เน​เตอร์​ไม่ชาร์จ

สัญลักษณ์​นี้​จะ​สว่าง​ขึ้น​ระหว่าง​ขับ​รถ หาก​มี​ข้อบกพร่อง​เกิดขึ้น​ใน​ระบบไฟฟ้า ให้​ไป​ที่ศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบเบรก

ถ้า​สัญลักษณ์​นี้​สว่าง​ขึ้น แสดง​ว่า​ระดับ​น้ำมัน​เบรก​อาจ​ต่ำเกินไป หยุด​รถ​ใน​บริเวณ​ที่​ปลอดภัย แล้ว​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมัน​ใน​ถัง​น้ำมัน​เบรก โปรด​ดูที่ น้ำมัน​เบรก​และ​น้ำมันคลัตช์ - ระดับ

ถ้า​สัญลักษณ์​เบรก​และสัญลักษณ์ ABS สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กัน แสดง​ว่า​อาจ​มี​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ​กระจาย​แรงเบรก

ให้​หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​และ​ดับเครื่องยนต์

สตาร์ต​เครื่องยนต์​อีกครั้ง

  • ถ้า​สัญลักษณ์​ทั้ง​สอง​ดับ​ลง ให้​ขับ​ต่อไปได้
  • ถ้า​สัญลักษณ์​ต่างๆ ยังคง​ติด​สว่าง​อยู่ ให้​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมัน​ใน​ถัง​น้ำมัน​เบรก ดูที่ น้ำมัน​เบรก​และ​น้ำมันคลัตช์ - ระดับ ถ้า​ระดับ​น้ำมัน​เบรก​เป็น​ปกติ และ​ไฟ​เตือน​ยังคง​สว่าง​อยู่ ให้​ขับ​รถ​ด้วย​ความ​ระมัดระวัง​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​เพื่อ​ตรวจสอบ​ระบบเบรก วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

คำเตือน

หาก​น้ำมัน​เบรก​มี​ระดับ​ต่ำกว่า MINใน​กระปุก​น้ำมัน​เบรก ห้าม​ขับ​รถ​ต่อไป​โดย​ที่​ไม่ได้​เติม​น้ำมันเบรก

ต้อง​ตรวจสอบ​สาเหตุ​ของ​การ​สูญเสีย​น้ำมัน​เบรก​โดย​ศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

คำเตือน

ถ้าสัญลักษณ์ BRAKE และ ABS ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กัน อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​อาการ​ท้าย​ปัด​ได้​ในขณะ​ที่​เบรกแรงๆ

สัญญาณเตือน

สัญลักษณ์​เตือน​สี​แดง​จะ​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ตรวจ​พบ​ข้อบกพร่อง​ที่​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ความ​ปลอดภัย และ/หรือ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่รถ พร้อม​กัน​นี้ ข้อความ​อธิบาย​จะ​ปรากฏ​ขึ้น​บน​จอ​แสดงข้อมูล สัญลักษณ์​จะ​ยังคง​แสดง​อยู่​จนกว่า​จะ​ทำ​การ​แก้ไข​ข้อบกพร่อง​แล้ว แต่​ท่าน​สามารถ​ลบ​ข้อความ​เตือน​ออก​ได้​โดย​ใช้ปุ่ม OK โปรด​ดูที่ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม สัญลักษณ์​เตือน​อาจ​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​สัญลักษณ์​อื่นด้วย

            

การแก้ไข:

หยุด​รถ​ใน​ที่ปลอดภัย ห้าม​ขับ​รถต่อไป

อ่าน​ข้อมูล​ใน​จอ​แสดงข้อมูล ทำ​การ​แก้ไข​ตาม​ข้อความ​ใน​จอแสดง ลบ​ข้อความ​โดย​ใช้ปุ่ม OK

ไฟเตือน – ไม่ได้​ปิดประตู

ถ้า​ประตู​ด้าน​ใด​ด้าน​หนึ่ง​ปิด​ไม่​สนิท ข้อมูล​หรือ​สัญลักษณ์​เตือน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​การ​แสดง​ภาพ​อธิบาย​ขึ้น​ใน​จอ​แสดงข้อมูล หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​โดยเร็ว​ที่สุด และ​ปิด​ประตู​ที่​เปิดอยู่

หาก​ขับ​รถ​ที่​ความเร็ว​ต่ำกว่า ประมาณ 7 กม./ชม. สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​จะ​สว่างขึ้น

หาก​ขับ​รถ​ที่​ความเร็ว​สูงกว่า ประมาณ 7 กม./ชม. สัญลักษณ์​เตือน​จะ​สว่างขึ้น

ถ้า​ฝา​กระโปรงหน้าเฉพาะ​รถ​ที่​มี​สัญญาณเตือน*ปิด​ไม่​สนิท สัญลักษณ์​เตือน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​การ​แสดง​ภาพ​อธิบาย​ขึ้น​ใน​จอ​แสดงข้อมูล หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​โดยเร็ว​ที่สุด และ​ปิด​ฝา​กระโปรงหลัง

ถ้า​ฝา​กระโปรง​หลัง​ปิด​ไม่​สนิท สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​การ​แสดง​ภาพ​อธิบาย​ขึ้น​ใน​จอ​แสดงข้อมูล หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​โดยเร็ว​ที่สุด และ​ปิด​ฝา​กระโปรงหลัง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่