แผง​หน้าปัด​แบบรวม

เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​แสดงผล​ของ​เกจ​วัด​อุณหภูมิ​ภายนอก​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

การ​แสดงผล​ของ​เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก​, แผง​หน้าปัด​แบบดิจิตอล
การ​แสดงผล​ของ​เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก​, แผง​หน้าปัด​แบบอนาล็อก

เมื่อ​อุณหภูมิ​อยู่ระหว่าง +2 °C ถึง -5 °C สัญลักษณ์​รูป​เกล็ด​หิมะ​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ในจอแสดงผล สัญลักษณ์​นี้​เป็น​ตัว​เตือน​ว่า​พื้นผิว​ถนนลื่น มาตร​วัด​อุณหภูมิ​ภายนอก​อาจ​แสดง​ค่าที่​สูง​กว่า​ความ​เป็น​จริง เมื่อ​รถ​จอด​หรือ​ได้​จอด​อยู่​กับที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่